Cuantumul minim al burselor pentru elevi, aprobat de Guvern

O hotărâre prin care se stabilește cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, ce pot fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, în anul școlar 2020 – 2021, a fost aprobată în ședința Guvernului de vineri, 4 decembrie.

Conform Hotărârii de Guvern, valoarea minimă a cuantumului fiecărui tip de bursă este de 100 de lei, iar complementar acestui plafon, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare, în funcție de posibilitățile financiare ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale. Bursele se alocă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat, cu această destinație.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut