Crește un pic venitul minim de incluziune

Ministerul Muncii a anunțat că nivelul maxim al venitului minim de incluziune va creşte de la 260 lei/adult echivalent la 275 lei/adult echivalent, în cazul componentei de ajutor de incluziune (actualul ajutor social), şi de la 300 lei/adult echivalent la 400 lei/adult echivalent în cazul persoanelor vârstnice.

În plus, va fi majorat şi venitul minim de incluziune în cazul componentei de ajutor pentru familia cu copii (actuala alocaţie pentru susţinerea familiei), de la 600 lei/adult echivalent la 700 lei/adult echivalent.
De asemenea, va fi eliminată raportarea la indicatorul social de referinţă (ISR), prin menţinerea unor valori nominale exprimate în lei, având în vedere că nu toate beneficiile de asistenţă socială acordate sunt raportate la acesta.

Pe de altă parte, a fost introdusă o categorie de venituri care nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete ale familiei/persoanei singure, respectiv sumele acordate pentru activitatea prestatorului casnic, în condiţiile Legii nr.111/2022, şi au fost admise în program persoanele vârstnice fără venituri şi fără susţinători legali, care sunt îngrijite, pe perioadă nedeterminată, în centre rezidenţiale, asigurându-li-se accesul la servicii medicale adecvate, fără plata contribuţiei.

Guvernul a aprobat și majorarea nivelului veniturilor din muncă deductibile din venitul total al familiei de la maximum 400 lei la 500 lei.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut