Conferințele Academiei Române: Prof. univ. Wilhelm DANCĂ – Ce este sacrul? In memoriam Mircea Eliade

Seria conferințelor CONEXIUNI ale Academiei Române continuă cu expunerea profesorului Wilhelm Dancă, în care acesta analizează conceptul de sacru, având ca punct de pornire preocuparea lui Mircea Eliade asupra dialecticii sacru-profan.

„Manifestarea sacrului ca obiect al religiei, camuflarea sa în profan, conceperea religiei ca revelație a realității pornesc de la constatarea lui Mircea Eliade că sacrul are caracter istoric, fiind o parte constitutivă a ființei umane. În analiza fenomenelor religioase prezența sacrului este o constantă, atât într-un timp primordial, cât și în succesiunea ritmurilor cosmice. Studiul lui Mircea Eliade relevă modul ontologic de construire a Lumii, cum sacrul devine legătura cu Ființa Creatoare, cu idealul pierdut, cu o condiție inițială, paradisiacă. Analizând definițiile lui Mircea Eliade asupra sacrului, profesorul Dancă identifică influențele filosofiei indiene și ale principiilor din istoria religiilor, așa cum au fost ele formulate de filosofii europeni la începutul secolului XX. Conferința profesorului Wilhelm Dancă explică în ce măsură experiența sacrului este parte constitutivă a modului de a fi în lume și cum ne raportăm la religie ca trăire a realității ultime” – informează Academia Română.

Pr. Wilhelm Dancă este membru corespondent al Academiei Române, profesor de teologie și filosofie, specialist în istoria filosofiei medievale, a filosofiei religiei și a filosofiei culturii. A obținut titlul de doctor la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma, Italia (1996) cu o teză despre sacru la Mircea Eliade. A publicat peste douăzeci de cărți și numeroase studii de specialitate. Profesor cu două abilitări, pr. Wilhelm Dancă îndrumă doctoranzi în domeniul filosofiei și în domeniul teologiei la Universitatea din București. Din anul 2008 este membru al Union Mondiale des Sociétés Catholiques de Philosophie (Canada) și al Council for Research in Values and Philosophy din Washington; membru fondator și președinte al Societății Internaționale „Toma de Aquino“, secția română (2011) și membru al titular al Academiei Europene pentru Științe și Arte din Salzburg, Austria (2017). În anul 2020 Sanctitatea Sa Papa Francisc i-a conferit Crucea Pro Ecclesia et Pontefice.

* * *

„Conexiuni“ – Conferințele Academiei Române – constituie un proiect „menit să răspundă uneia dintre principalele misiuni ale Academiei Române, aceea de a oferi repere științifice și culturale autentice pentru națiunea română și de a stimula viața intelectuală”. Conferințele sunt susținute de membri ai Academiei Române și de cercetători din institutele sale, acoperind arii diverse de specializare, circumscrise unor domenii specifice sau situate în zona transdisciplinarității.

Prelegerile au fost gândite cu un grad sporit de accesibilitate și sunt destinate publicului de orice vârstă și de orice formare intelectuală, umanistă ori științifică. Ele pot fi utilizate inclusiv ca material didactic în mediul universitar și chiar liceal, „cu scopul de a orienta și a fundamenta gustul pentru dezbatere, exersarea gândirii critice, dezvoltarea capacității analitice și manifestarea spiritului creativ” – precizează Academia Română.

Conferințele sunt înregistrate și publicate pe canalul YouTube al Academiei Române, fiind disponibile în regim gratuit.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut