Conferințele Academiei Române: Prof. univ. Nicolae Saramandu – Aromânii, istorie și actualitate

Seria conferințelor CONEXIUNI ale Academiei Române continuă cu expunerea prof. univ. Nicolae Saramandu, „Aromânii, istorie și actualitate“, care explică similitudinea lingvistică și de obiceiuri a comunităților de aromâni de la sudul Dunării prin raportarea la limba și la cultura populației de pe teritoriul României.

„Dialectolog reputat și specialist în multilingvism, profesorul Nicolae Saramandu demonstrează că aromâna este un dialect al limbii române, având aceeași bază lingvistică. Ipoteza conform căreia aromâna s-a format ca limbă distinctă a apărut la jumătatea secolului trecut, exclusiv din rațiuni de organizare politică. Studiile lui Eugeniu Coșeriu din secolul XX întăresc concluziile cărturarilor europeni ai veacurilor XVII-XIX, care arată că aromânii din zonele Peninsulei Balcanice au conștiința identității lor române încă de la atestarea ca grup etnic, păstrându-și latinitatea dialectului și comunitatea de neam cu românii de la nord de Dunăre de-a lungul a sute de ani” – informează Academia Română.

Nicolae Saramandu, membru corespondent al Academiei Române și profesor emerit al Universității din București, este specialist în dialectologie română nord- și sud-dunăreană, geografie lingvistică (romanică și europeană), balcanologie, istoria limbii române și a dialectelor ei, fonetică și fonologie, toponimie, multilingvism. A fost bursier al Fundației „Alexander von Humboldt“ sub îndrumarea lui Eugeniu Coșeriu, la Universitatea de Tübingen, realizând numeroase cercetări lingvistice. În perioada 1993-1995 a susținut prelegeri de istoria limbii române, dialectologie și lingvistică balcanică la Universitatea din Freiburg. În 2002 a ocupat, prin concurs, postul de director-adjunct al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ al Academiei Române. În prezent este director al Departamentului de dialectologie, geografie lingvistică, fonetică și onomastică. În 2004 a fost ales președinte al Atlasului Limbilor Europei (ALE), activitatea sa în cadrul acestui proiect patronat de UNESCO materializându-se în publicarea a nouă volume ale Atlasului Limbilor Europei (1983-20014). În prezent este și vicepreședinte al Atlasului lingvistic romanic (ALiR). Bogata sa activitate științifică a fost recompensată cu premiul „Timotei Cipariu“ al Academiei Române, Diploma de excelență a Editurii Academiei și Diploma „Meritul Academic“ conferită de Academia Română.

***

„Conexiuni“ – Conferințele Academiei Române constituie „un proiect menit să răspundă uneia dintre principalele misiuni ale Academiei Române, aceea de a oferi repere științifice și culturale autentice pentru națiunea română și de a stimula viața intelectuală”. Conferințele – gândite cu un grad sporit de accesibilitate și destinate publicului de orice vârstă și de orice formare intelectuală, umanistă ori științifică – sunt susținute de membri ai Academiei Române și de cercetători din institutele sale, acoperind arii diverse de specializare, circumscrise unor domenii specifice sau situate în zona transdisciplinarității. Ele pot fi utilizate inclusiv ca material didactic în mediul universitar și chiar liceal, cu scopul de „a orienta și a fundamenta gustul pentru dezbatere, exersarea gândirii critice, dezvoltarea capacității analitice și manifestarea spiritului creativ”.

Conferințele sunt înregistrate și publicate pe canalul YouTube al Academiei Române, fiind disponibile în regim gratuit.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut