Conferințele Academiei Române: Gabriela Haja – Dicționarul tezaur al Limbii române

În cadrul conferințelor CONEXIUNI ale Academiei Române, Gabriela Haja, cercetătoare la Institutul de Filologie Română „A. Philippide“ din Iași, analizează, la o distanță de peste 150 de ani de la inițierea Dicționarului limbii române, modul în care a fost elaborată această lucrare esențială pentru evoluția limbii, prin realizarea a patru proiecte lexicografice.

„Încă de la înființare, Academia Română a avut ca misiune unificarea și normarea limbii române, conferite prin alcătuirea de gramatici, dar mai ales a unui dicționar cuprinzător. Proiectul Dicționarului Academiei, operă colectivă a mai multor generații de cercetători, începând cu A.T. Laurian și I.C. Massim, până la echipele actuale de lingviști din cele trei institute de profil ale Academiei Române, nu s-a dorit a fi doar o inventariere a sensurilor termenilor lingvistici și a originii lor. Dezideratul a fost o creație ce reflectă intuițiile vorbitorilor, care consemnează etimologia și istoria fiecărui termen, analizează contextul semantic al utilizării și faptele antropologice care au stat la baza consacrării anumitor înțelesuri” – precizează Academia Română.

Dicționarul Academiei, cunoscut astăzi și ca Dicționarul tezaur al limbii române, reflectă evoluția limbii și „demonstrează dinamica unor domenii esențiale ale activității comunităților românești: gândire, valori, relații sociale”. În prezent o variantă electronică a acestui dicționar este în curs de realizare.

Dr. Gabriela Haja este cercetătoare la Institutul de Filologie Română „A. Philippide“ din Iași, coordonator al Departamentului de lexicologie-lexicografie și secretar științific, cu delegație, al institutului.

Este doctor în filologie, cu o teză despre formarea terminologiei teatrale românești. Lexicograf din anul 1994, Gabriela Haja este unul dintre autorii Dicționarului limbii române (DLR) și al Dicționarului tezaur al limbii române în format electronic, fiind și membru în colegiul de redacție al revistei „Anuar de lingvistică și istorie literară“ a Academiei Române. Din anul 2014 este cercetător și coordonator al unuia dintre proiectele prioritare ale Academiei: Corpus lexicografic românesc electronic (CLRE).

Cercetările sale au vizat informatizarea lexicografiei românești, tratarea neologismelor din perspectivă lexicografică. Pentru activitatea de cercetare a fost distinsă cu premiul „Timotei Cipariu“ al Academiei Române (2008) și cu diploma „Meritul Academic“ (2010). În anul 2019 a primit diploma de excelență a Salonului de carte tehnico-științifică, artistică și literară.

***

„Conexiuni“ – Conferințele Academiei Române constituie „un proiect menit să răspundă uneia dintre principalele misiuni ale Academiei Române, aceea de a oferi repere științifice și culturale autentice pentru națiunea română și de a stimula viața intelectuală”. Gândite cu un grad sporit de accesibilitate și destinate publicului de orice vârstă și de orice formare intelectuală, umanistă ori științifică, conferințele sunt susținute de membri ai Academiei Române și de cercetători din institutele sale, acoperind arii diverse de specializare, circumscrise unor domenii specifice sau situate în zona transdisciplinarității. Ele pot fi utilizate inclusiv ca material didactic în mediul universitar și chiar liceal, cu scopul de „a orienta și a fundamenta gustul pentru dezbatere, exersarea gândirii critice, dezvoltarea capacității analitice și manifestarea spiritului creativ”.

Conferințele sunt înregistrate și publicate pe canalul YouTube al Academiei Române, fiind disponibile în regim gratuit.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut