Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, la start

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat se lansează miercuri, 15 septembrie. La nivelul județului Cluj concursul se organizează pentru 214 directori și directori adjuncți (85 în Cluj-Napoca, 6 la Câmpia Turzii, 13 la Dej, 8 la Gherla, 4 la Huedin, 16 la Turda și 82 în unitățile de învățământ din rural).

Conform celor anunțate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, la concurs pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare; sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată; au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani; au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați, lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/ Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerului Educației; nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați, lucrați efectiv, sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției; nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

„Pentru eficientizarea și transparentizarea procesului de înscriere” – informează Ministerul Educației -, va fi utilizată platforma https://concursdirectori.edu.ro, realizată cu sprijinul asociației CivicNet, acesta fiind „un prim pas în procesul de digitalizare și profesionalizare a managementului unităților de învățământ de stat, astfel încât să se asigure stabilitatea, coerența și competența în procesul de conducere”.

Până în data de 26 septembrie, ora 23:59, cei interesați să participe la concurs își pot crea cont, se pot înscrie și pot încărca (în format digital) actele necesare dosarului, „în câteva minute, la orice oră din zilele alocate înscrierilor”, accesând https://concursdirectori.edu.ro.

„Contul de utilizator poate fi creat simplu, prin introducerea unei adrese de email, urmând ca instrucțiunile de acces să fie primite rapid la acea adresă. Odată logat în platformă, candidatul are apoi acces la formularul «Înscriere», unde va completa numele, prenumele, CNP-ul, numărul de telefon și școala la care este titular. O recipisă va fi primită pe email cu datele introduse, precum și confirmarea acceptării sau respingerea cererii de înscriere. În momentul în care cererea de înscriere este acceptată, candidatul poate accesa secțiunea «Dosar», unde, conform Metodologiei, trebuie să încarce 14 documente, două fiind opționale. Candidatul poate adăuga, șterge și modifica documentele încărcate la dosar, până la finalul perioadei de înscriere (26 septembrie, ora 23:59), atât timp cât nu apasă butonul «Trimite». Pentru verificare, în platformă au fost prevăzute etape de revizuire înainte de a trimite datele finale, unde vor fi remarcate rapid documentele/ datele lipsă” – explică Ministerul Educației.

Tot prin intermediul platformei, dosarele astfel completate și transmise de candidați vor fi evaluate, în perioada 27-29 septembrie, de către comisiile formate la nivel județean/ național. Termenul până la care candidații află rezultatele privind evaluarea dosarului atât prin intermediul listelor oficiale publicate, cât și prin intermediul unui email trimis din platformă, este 7 octombrie.

Desfășurarea probei scrise va avea loc în format fizic, vineri, 15 octombrie. Rezultatele finale la proba scrisă vor fi afișate în data de 20 octombrie, urmând ca interviurile să se desfășoare în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie. Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 la fiecare probă (proba scrisă și proba de interviu).

Rezultatele finale ale concursului vor fi validate în 17 decembrie, urmând ca numirile în funcție să aibă loc începând cu 10 ianuarie 2022, la începerea semestrului al doilea al anului școlar 2021-2022.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj (str. Argeș nr.24, Cluj-Napoca) și pe site-ul www.isjcj.ro.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut