Concluziile UBB în cazul tezei lui Bode

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca a făcut publice concluziile analizei Comisiei de etică a UBB asupra tezei de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, constatându-se că există ”o serie de abateri de la bunele norme de publicare – erori de citare şi unele fragmente plagiate”.

Comisia de etică precizează că nu poate dispune sancţiuni în acest caz, dar solicită autorului şi editurii care a publicat lucrarea să corecteze inadvertenţele identificate.

”Cu privire la aspectele privind standardele de etică în teza de doctorat cu titlul ‘Securitatea energetică şi managementul resurselor la începutul secolului XXI. România în context european actual’, susţinută de domnul Lucian Bode în anul 2018, la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, sub îndrumarea coordonatorului prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan, Comisia de etică a UBB constată o serie de abateri de la bunele norme de publicare: (1) erori de citare şi (2) unele fragmente plagiate”, se arată în hotărârea Comisiei de etică a UBB.

Potrivit sursei citate, fragmentele identificate ca având o problemă de tip plagiat reprezintă aproximativ 1.923 de cuvinte din 65.000 cuvinte ale tezei (2,95%).

”Ţinând însă cont că textele originale din care s-au preluat fragmente plagiate sunt citate în text şi în referinţe (cu o excepţie), chiar dacă nu acolo unde trebuie şi/ sau cum trebuie, nu rezultă cu certitudine că plagiatul a fost unul intenţionat sau mai degrabă a derivat din necunoaşterea/ neaplicarea tehnicilor de citare (ex. utilizarea de ghilimele/ bloc de text; citare acoperitoare etc.). Acest lucru nu schimbă concluzia că există fragmente plagiate”, precizează Comisia de etică.

UBB menţionează că analiza a vizat concret respectarea normelor de redactare academică, nu calitatea academică a lucrării de doctorat.

Comisia constată aşadar existenţa unor abateri de la etica cercetării, susţine sursa citată.

”Cu privire la eventualele sancţiuni, Comisia ar fi propus sancţiunea avertisment scris şi cea de corectare a tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită. Constatăm însă că persoana reclamată nu face parte din categoriile prevăzute de lege împotriva căreia se poate aplica o sancţiune referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare. (…) Întrucât domnul Bode nu deţine niciuna dintre calităţi (…), Comisia constată că, deşi a identificat încălcări ale eticii în domeniul cercetării, nu poate dispune sancţiuni. Comisia consideră totuşi că se impune corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită, prin urmare solicită autorului şi editurii să facă aceste demersuri în mod benevol”, se mai arată în hotărârea Comisiei de etică a UBB.

Comisia a mai constatat şi alte aspecte referitoare la etica ştiinţifică în redactarea tezei de doctorat în cazul Bode: probleme de limbaj ale tezei – majoritatea figurilor sunt scanări în engleză fără explicaţii în română; citări incomplete care nu pot fi verificate; multe din link-urile inserate în notele de subsol nu pot fi accesate pentru verificare, fiind incomplet citate.

”În cazul de faţă, considerăm că analiza sesizărilor a fost una obiectivă, dincolo de presiuni mediatice sau politice, iar rezoluţia finală este în limita restrictivă a prevederilor legale aplicabile în acest caz. Evident că cei nemulţumiţi de decizia UBB se pot adresa instituţional unor instanţe superioare, care au decizia finală, cum ar fi CNATDCU sau instanţele de judecată, conform legii”, menţionează UBB într-un comunicat.

Analiza tezei de doctorat a lui Bode s-a făcut în urma unei sesizări din 18 octombrie.

”Întrunită în şedinţa mixtă (fizic şi online) din data de 28.10.2022, în prezenţa a 10 membri, Comisia a analizat sesizarea privind teza de doctorat (…) exclusiv din perspectiva abaterilor de la etica în cercetare. Comisia nu a analizat teza de doctorat din punctul de vedere al calităţii sale, atribut care revine comisiei de susţinere a tezei de doctorat şi CNATDCU”, mai arată UBB.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut