COMUNICAT DE PRESĂ – ÎNCEPERE PROIECT POIM

24.02.2022

COMUNICAT DE PRESĂ – ÎNCEPERE PROIECT POIM

COMUNA RIȘCA, cu sediul în localitatea Rişca, str. Principală nr. 327, județul Cluj, telefon   0264375204 derulează începând cu data de 09.02.2022 proiectul ”Achiziționarea de echipamente de protecție medicală pentru Școala Gimnazială Râșca din comuna Râșca” cod Smis 2014+ 147376 cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. 961/09.02.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și COMUNA RIȘCA.

Valoarea totală a proiectului este de 80.750,01 din care asistență financiară nerambursabiă din FEDR REACT-EU este de 80.750,01 lei și valoarea nerambursabilă din bugetul național este de 0 lei.

Proiectul se implementează de către beneficiarul COMUNA RIȘCA, reprezentată legal prin domnul Abrudan Alin Florin , Primar, în calitate de beneficiar al finanțării.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea unității de invățământ, Școala Gimnaziala Râșca cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale de tipul măști, dezinfectanti, termoscaner, termometru, covor decontaminare, lampă dezinfectare UV  în vederea gestionării crizei sanitare și diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2.

Potențialii beneficiari ai rezultatelor proiectului sunt două categorii distincte stabilite în concordanță cu obiectivele, activitățile și indicatorii proiectului, respectiv: elevii și cadrele didactice din învățământul  preuniversitar .Grupul țintă al proiectului este reprezentat de numărul total de 38 elevi și de 12 de cadre didactice care vor beneficia de pe urma implementării proiectului.

Durata contractului: durata de implementare este de la data semnării contractului până la data de  31 decembrie 2022.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
COMUNA RIŞCA

Rişca, str. Principală nr. 327, jud. Cluj

TEL:0264/375204; FAX: 0264/375611

E-mail:primaria_rasca@yahoo.com

https://www.primariarisca.ro

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut