COMPOSESORATUL PĂDURILOR ȘI PĂȘUNILOR SOMEȘU RECE

COMPOSESORATUL PĂDURILOR ȘI PĂȘUNILOR SOMEȘU RECE, cu sediul în sat Someșu Rece, str. Eroilor, nr. 175, com. Gilău, judeţul Cluj, telefon 0745/832696, reprezentat legal de Gugura Elvira, titular al planului/ programului „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Pădurilor și Pășunilor din satul Someșul Rece, Parohiei Ortodoxe Someșul Rece și persoannelor fizice Badiu Ioan Radu, Sintamarian Lorin, Rau Gheprghe, Coltan Dan Mihail, Ilea Vasile Mircea, Ster Radu Voicu, Rotar Dan Valentin si Balc Eugen Emil – U.P. I Somețul Rece, jud. Cluj, propus a fi amplasat în UAT Someșul Rece și UAT Cluj, jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru proiectul de plan şi raportul de mediu elaborat pentru Amenajamentul silvic, la sediul Ocolului Silvic Someșul Rece, loc. Gilău, str. Principală, nr. 178, jud. Cluj, în data de 28.05.2024, ora 16.00, cu participarea autorităţilor interesate de plan, în vederea obținerii avizului de mediu, conform HG 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Informații privind alternativa finală a planului menționat, inclusiv Raportul de mediu pot fi consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, Mun. Cluj – Napoca, jud. Cluj, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00-16.00.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut