Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” – 7 decenii de istorie

“Fiecare compozitor, fiecare muzician, instrumentist sau solist vocal, undeva, trebuie să-și aducă aminte că a avut un îndrumător, care a deschis și a defrișat Calea – ce pe urmă se desfășoară”.

Acesta este moto-ul sub care își desfășoară activitatea elevii și cadrele didactice ale celei mai vechi instituții de învățământ muzical din România și care aparține celui al cărui nume patronează școala – Sigismund Toduță.

***

Instituțiile de instrucție muzicală precursoare ale colegiului au o venerabilă vârstă în orașul de pe Someșul Mic, care se întoarce până în anul 1819, când se înființează la Cluj o „Societas musicalis”, care întemeiază prima școală de Muzică din Cluj, după modelul celor din țările occidentale.

În urma hotărârii Consiliului de Miniștri se înființează, la 13 septembrie 1949, Școala Medie Tehnică de Artă din Cluj, cu secțiile muzică, arte plastice și coregrafie, găzduită de către fosta Mănăstire a Ordinului Franciscanilor mai bine de 60 de ani. Din 1997, școala dobândește titulatura de Liceul de Muzică „Sigismund Toduță”, după numele marelui compozitor clujean, al cărui destin astral s-a împletit benefic cu cel al învățământului muzical. Începând cu anul școlar 2011-2012, Liceului de Muzică i-a fost atribuit sediul de pe strada Paris nr. 60, unde după investiții și transformări importante funcționează la standarde impuse de specificul artistic. Această mutare a fost benefică, ducând la îmbunătățirea permanentă a calității actului educativ. Spațiul propriu a fost unul din dezideratele mult așteptate pentru obținerea, în anul 2014, a titulaturii de colegiu.

Astăzi, Colegiul de Muzică reprezintă un nume de referință în învățământul vocațional preuniversitar din România, având specializari în muzica instrumentală, canto clasic și tradițional la nivelul celor trei cicluri de învățământ, fiind cea mai mare instituție de acest tip din România.

Campus școlar

Colegiul are profil artistic/muzică, cu specializările pian-orgă, instrumentele orchestrei simfonice, canto clasic și muzică tradițională.

În anul școlar 2018-2019, colegiul a avut un efectiv de 844 elevi, la toate ciclurile de învățământ, de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a, cu câte trei clase pe nivel (două în limba română, una în limba maghiară). Colegiul nu are circumscripție, școlarizând elevi din județul Cluj, dar chiar și din țară. Admiterea la orice nivel de învățământ se face pe baza testării aptitudinilor muzicale. Pregătirea elevilor este asigurată de un corp profesoral alcătuit din 211 profesori.

Activitatea se desfășoară într-un adevărat campus, care cuprinde: 24 săli de clasă, 70 săli de studiu, laborator TIC, studio acustic, sală festivă, sală de orchestră, sală de cor, sală și teren de sport. Facilitățile oferite elevilor sunt: cămin, cantină, bibliotecă, fonotecă, instrumente gratuite de la magazia școlii, cabinet medical, cabinet consilier școlar, cabinet stomatologic, săli de studiu individual.

Clădirea principală a fost reabilitată în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român, iar sala festivă a fost modernizată prin investiții de la bugetul local. În ultimii doi ani s-au realizat investiții majore și în achiziția de instrumente muzicale, vitale pentru pregătirea de înaltă performanță: 7 piane Yamaha, oboi de maestru, marimba, tuba, flaut piccolo de maestru.

Misiune, viziune, valori

Obiectivul principal este acela de a pregăti instrumentiști și cântăreți care să acceadă cu succes în instituții muzicale atât ca soliști sau membri în orchestre simfonice/de operă, coruri, dar și în direcția carierei didactice. Mediul școlar al colegiului favorizează dezvoltarea personalității complexe a elevilor, viitori cetățeni ai țării și ai Europei.

Performanța la superlativ

Colegiul de Muzică contribuie an de an la clasarea județului Cluj pe primul loc la nivel național, prin rezultatele la olimpiadele și competițiile naționale și internaționale, de specialitate și de cultură generală.

Anul școlar 2017-2018 a însemnat un total de 509 premii, aduse de 265 elevi, pregătiți de 81 profesori.

În anul școlar 2018-2019, palmaresul școlii s-a îmbogățit cu încă 542 de premii și distincții, obținute de 284 elevi, pregătiți de 90 de profesori (din totalul de 211).

Stagiunea artistică și activitățile extrașcolare

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în calendarul de activități al școlii, desfășurându-se aproape în fiecare zi din calendarul școlar și nu numai. Colegiul desfășoară o adevărată stagiune de concerte susținută de ansamblurile școlii: 3 orchestre, 7 coruri, ansamblul folcloric și formația de jazz.

Colegiul răspunde întotdeauna prezent solicitărilor instituțiilor partenere, implicându-se în manifestările organizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj (Olimpiada Internațională de Matematică 2018, concursul Made for Europe 2019), Primăria Cluj (10 pentru Cluj, 24 Ianuarie, 1 Decembrie) și Prefectura Cluj (9 Mai), dar și în multe alte proiecte educaționale, alături de alte unități de învățământ, instituții, asociații sau ONG-uri.

Colaborarea cu cele mai importante instituții clujene – Filarmonica Transilvania, Opera Națională Română, Opera Maghiară, Academia de Muzică „Gh. Dima”, Casa de Cultură a Studenților – reprezintă tot atâtea repere ale împletirii activității didactice cu cea artistică.

Una dintre importantele activități, necesară pentru depistarea celor mai tinere talente, este Grădinița muzicală, care funcționează de 10 ani și care reprezintă pepiniera colegiului.

În anul școlar 2017-2018, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” a candidat la obținerea titlului de Școală Ambasador a Parlamentului European, pe care l-a și obținut.

Un succes istoric îl reprezintă derularea primului proiect Erasmus+ al instituției, în valoare de 69.000 euro.

Nume celebre pe mapamond

Enumerarea personalităților al căror parcurs educațional a început la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” este limitată de spațiul redacțional. Ea ar putea începe cu acad. prof. univ. dr. Cornel Țăranu, continuând cu jazzmanul Johnny Răducanu, taragotistul de talie internațională Dumitru Fărcaș, rectorii Academiei de Muzică clujene: prof. univ.dr. Ninuca Oșanu Pop, prof. univ. dr. Aurel Marc, prof. univ. dr. Vasile.

Lista poate continua cu majoritatea membrilor instituțiilor muzicale clujene: Filarmonica Transilvania, Opera Națională Română, Opera Maghiară de  Stat, dar și a multor altora din țară și străinătate; majoritatea cadrelor didactice ale Colegiului de Muzică, ale Școlii Gimnaziale de Muzică și ale Academiei de Muzică, dar și ale multor altora din țară și străinătate. Nu în ultimul rând, trebuie menționat profesorul dirijor Mihai Guttman, mentorul elevilor-muzicieni timp de peste 4 decenii.

***

Activitățile specifice ale instituției demonstrează profesionalismul și dăruirea corpului profesoral, care se dovedește a fi o prezență și o realitate indispensabilă în viața urbei, contribuind la promovarea tradiției cultural-artistice clujene.

De-a lungul celor 70 de ani de existență, oferta educațională a colegiului a reprezentat nu numai o alternativă de instruire și formare a unei largi categorii de elevi, ci și obținerea a numeroase performanțe artistice naționale și internaționale.

Dincolo de curricula școlară, educația prin și pentru muzică înseamnă mii de ore de studiu contabilizate de un elev-muzician, ale cărui eforturi sunt recompensate deopotrivă prin rezultatele obținute, dar, și pe termen lung, prin multiplele beneficii ale educației muzicale, indiferent de domeniul de activitate ales.

Director,
prof. dr. Hilda Elisabeta IACOB

Articole din aceeasi categorie