CNAS: Proiectul noului Contract-cadru nu limitează accesul asiguraților la servicii medicale

În proiectul noului Contract-Cadru nu există o îngrădire, o limitare a decontării serviciilor medicale efectuate de medicul din ambulatoriul de specialitate, cu privire la tipul serviciilor medicale necesare pacientului – precizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate, având în vedere afirmațiile apărute în spațiul public, conform cărora s-ar intenționa reducerea numărului de servicii medicale decontate de CNAS.

Aceeași sursă menționează că propunerea de reglementare a decontării unui singur serviciu medical/ procedură diagnostică/ terapeutică/ tratamente/ terapii pentru un CNP/ zi se referă la faptul că „pentru un pacient se poate raporta în vederea decontării un singur serviciu de același tip, pe zi, pe persoană, dintre serviciile prevăzute în prezent la pct. 1.7 Anexa 7 la Ordinul MS/ CNAS nr. 1068/627/2021”.

„În proiectul noului act normativ, precizarea este introdusă la paragraful unde se regăsesc reglementările specifice acestor tipuri de servicii. În anexa nr. 8, articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: «(1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialitățile clinice, planificare familială și îngrijiri paliative în ambulatoriu contravaloarea serviciilor medicale decontate prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte prevăzute în anexa nr. 7 la ordin, dacă aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale în care aceștia își desfășoară activitatea și interpretate de medicii respectivi, luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical și valoarea stabilită pentru un punct. Casa de asigurări de sănătate decontează un singur serviciu medical/ procedură diagnostică/ terapeutică/ tratamente/ terapii pentru un CNP/zi». Astfel, pentru un pacient care se prezintă la o consultație în ambulatoriul de specialitate la medicul cardiolog, acesta efectuează consultația și, dacă apreciază necesar, îi poate efectua unul sau mai multe servicii. De exemplu, efectuează un EKG și/ sau măsoară indicele de presiune gleznă/ braț. Consultația și serviciile efectuate se raportează de medic în vederea decontării. Pacientul respectiv se poate prezenta în aceeași zi și la o altă specialitate medicală din ambulatoriu, de exemplu la dermatologie. Medicul dermatolog îi acordă consultația și, dacă apreciază necesar îi efectuează și servicii, cum ar fi, de pildă, testul cutanat cu agenți fizici și/ sau examinarea cu lampă Wood. Medicul dermatolog raportează în vederea decontării consultația și serviciile efectuate. Prin urmare, din exemplul de mai sus, este evident că nu există o îngrădire, o limitare a decontării serviciilor medicale efectuate de medicul din ambulatoriul de specialitate, cu privire la tipul serviciilor medicale necesare pacientului” – explică CNAS, adăugând că reglementarea se referă la faptul că medicul de specialitate „nu poate raporta în aceeași zi, același tip de serviciu medical de două ori, pentru același pacient”. Adică, în exemplele menționate, „medicul cardiolog nu poate raporta două EKG-uri pentru același pacient în aceeași zi, respectiv medicul dermatolog nu poate raporta două examinări cu lampa Wood pentru același pacient în aceeași zi”.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut