CNAS: Aplicarea actualului Contract-cadru se prelungește până la 31 martie 2023

Termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 (HG nr. 696/2021) a fost prelungit până la data de 31 martie 2023 printr-o Hotărâre adoptată în cadrul ședinței de Guvern de luni, 19 decembrie. Principalul motiv al prelungirii aplicabilității actului normativ este asigurarea continuității acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, având în vedere nefinalizarea, până la această oră, a traseului decizional de aprobare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023 – anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Conform aceleiași surse, în actul normativ s-au introdus și unele prevederi noi cu aplicare de la 1 ianuarie 2023.

„Se extinde pachetul minimal de servicii care se acordă în asistența medicală primară persoanelor care nu fac dovada calității de asigurat, în acord cu prevederile Programului pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România convenit cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Urmează ca aceste persoane să aibă acces la o paleta mai largă de servicii medicale la medicul de familie, cum ar fi consultațiile pentru afecțiuni cronice, precum și consultațiile de prevenție acordate in aceeași modalitate ca și persoanelor asigurate. Detaliile acordării acestor servicii urmează să fie reglementate prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru, care de asemenea vor fi modificate” – precizează CNAS.

Hotărârea de Guvern stabilește totodată și modalitatea de evidențiere, raportare și decontare a serviciilor medicale acordate persoanelor neasigurate în cabinetele de medicină de familie. Pentru aceste servicii se stabilesc tarife exprimate în puncte de valoare egală cu punctele pentru serviciile acordate persoanelor asigurate, iar cabinetele de medicină primară vor încheia cu casele de asigurări de sănătate acte adiționale pentru furnizarea de servicii medicale către persoanele neasigurate. Finanțarea acestor servicii se va face din bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Sănătății.

 De asemeni – informează CNAS -, începând cu 1 ianuarie 2023 încetează aplicabilitatea prevederilor OUG nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative, conform cărora decontarea serviciilor medicale spitalicești s-a realizat la nivelul cheltuielilor efective. De la data respectivă contractarea și decontarea serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare continuă se va realiza pe baza indicatorilor specifici spitalelor.

„Toate tarifele pentru decontarea serviciilor medicale spitalicești, atât pentru spitalizarea continuă, cât și pentru cea de zi, dar și pentru serviciile medicale în scop diagnostic-caz, acordate în ambulatoriul de specialitate clinic, care sunt finanțate din fondul alocat pentru asistență medicală spitalicească, și care sunt similare unor servicii medicale standardizate acordate în spitalizare de zi, au fost ajustate ținându-se cont de inflație” – mai precizează CNAS.

„Prelungirea aplicării Contractului-cadru are rolul de a asigura serviciile medicale necesare populației la timp, în mod echitabil și eficient. Pe de altă parte, modificările și completările introduse de la 1 ianuarie 2023 reprezintă un pas în plus în procesul de inversare a piramidei serviciilor de asistență medicală, prin creșterea ponderii serviciilor acordate în ambulatoriu și prin reducerea numărului cazurilor de internări nejustificate, care ar putea fi tratate în condiții de siguranță de medicii de familie” – declară președintele CNAS, Adela Cojan.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut