Clujenii au consumat mai puține medicamente în anul pandemiei

Consumul de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu a scăzut anul trecut în județul Cluj în timp ce nu mai puțin de 20 de farmacii și-au încetat activitatea în relația cu Casa de Asigurări de Sănătate(CAS) Cluj.

CAS Cluj semnalează că dacă începând cu 2010 valoarea consumului de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, inclusiv medicamentele destinate tratamentului în ambulatoriu al bolnavilor încluși în unele programe naționale de sănătate (PNS) a cunoscut o evoluție continuu ascendentă, cu exceptia anului 2015, anul trecut s-a înregistrat un regres la la consumul de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu. Acest regres, se arată în analiza activității CAS Cluj, se datorează în principal contextului epidemiologic care a cauzat diminuarea terapiei cu interferon free în cazul hepatitelor cronice virale, a cărei valoare a scăzut în anul 2020 cu 40,43 % față de anul 2019, respectiv de la suma de 177.278 mii lei in anul 2019 la suma de 71.678 mii lei în anul 2020.

Mai puține farmacii în județ

Tot anul trecut, nu mai puțin de 20 de farmacii aflate în relație contractuală cu CAS și-a încetat activitatea. Din datele prezentate reiese că în total, în județul Cluj, funcționează în prezent 287 farmacii, față de 307 câte își desfășurau activitatea în 2019.

Dintre acestea, 86 farmacii (reprezentând 29,97% din numărul total de farmacii care derulează relații contractuale cu CAS Cluj), funcționează în mediul rural. „Peste 90% dintre comunele din județul Cluj beneficiază de asistență farmaceutică (asigurată prin farmacii sau oficine locale), fapt ce asigură asistență cu medicamente practic în toate zonele geografice ale județului. Comunele în care nu funcționează unități farmaceutice sunt: Buza, Geaca, Jichișu de Jos, Mărgău, Ploscoș, Sânmartin, Țaga”, precizează Casa de Asigurări de Sănătate Cluj.

Potrivit analizei activităţii CAS Cluj, pe parcursul anului trecut s-au efectuat plăţi de 2.736.794.160, din care 1.866.604.490 lei pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter medical, 243.748.270 lei pentru Cheltuieli pentru Asigurări şi Asistenţă Socială şi 11.048.380 lei reprezintă Cheltuieli de administrare a fondului. Din totalul plăţilor făcute de CAS Cluj pentru serviciile medicale, 654.748.210 lei (35,09% la sută) au fost direcţionaţi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă cu medicamente unităţi sanitare cu paturi. Comparativ, în 2019 cheltuielile cu asistența medicală spitalicească au fost de 633.799.790 lei.

Internările pentru intervențiile chirurgicale programabile, suspendate

CAS Cluj arată că anul trecut s-au încheiat 28 contracte cu unităţi medicale. Dintre acestea, 17 contracte au fost încheiate cu unităţi sanitare publice cu paturi, patru contracte cu spitale private autorizate de Ministerul Sănătăţii pentru spitalizare continuă şi şapte contracte cu unităţi private autorizate de Ministerul Sănătăţii pentru spitalizare de zi. Totodată, 575.813,87 mii lei au fost cheltuiţi pentru medicamente şi materiale sanitare. Din datele CAS Cluj mai reiese că plăţile pentru medicamentele pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ deţin o pondere mare în totalul cheltuielilor, respectiv 253.508,71(19,63%).

Datorită instaurării stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul 195/2020 din 15.03.2020 pentru prevenirea răspândirii infecției cu COVID 19, în conformitate cu Ordinul Comandantului Acțiunii – Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 74527/2020, începând cu data de 24.03.2020, pentru o perioada de 14 zile s-au suspendat internările pentru intervențiile chirurgicale programabile și alte tratamente și investigații medicale spitalicești care nu reprezentau urgențe și care puteau fi reprogramate. Astfel, 7 furnizori de servicii medicale spitalicești și-au suspendat activitatea în perioada 24.03-14.05.2020”, arată Casa de Asigurări Cluj.

Mai puține spitalizări

Anul trecut s-a înregistrat o scădere a numărului de cazuri de spitalizare continuă. Astfel, dacă în 2019 au fost decontate 183.397 cazuri, în 2020 doar 127.770 cazuri. De asemenea, pe fondul pandemiei s-a înregistrat o scădere a cazurilor de spitalizarea de zi. „Suma contractata în anul 2020 a fost cu 5.486,59 mii lei mai mică față de anul 2019 iar suma realizată și decontată în anul 2020 a fost cu 5.804,71 mii lei mai mică față de anul 2019, contextul epidemiologic care a caracterizat anul 2020 determinând scăderea adresabilității asiguraților pentru spitalizarea de zi”, arată CAS Cluj.

Anul trecut, CAS Cluj a mai trebuit să aloce din buget 3.093.000 lei pentru serviciile de urgenţă la domiciliu. Aceste deconturi au fost realizate în cadrul celor nouă contracte pe care CAS Cluj le-a avut pe parcursul anului 20202 pentru furnizare de servicii de urgenţă şi transport sanitar.

Potrivit CAS Cluj, în 2020 au fost 10.302 de altfel de solicitări pentru urgențe medico-chirurgicale și 15.209 pentru transport sanitar neasistat. Totodată, CAS Cluj a mai trebuit să suporte cheltuieli de e 1.620.880 lei pentru cele 1556 de solicitări privind îngrijiri medicale la domiciliu.

Pentru asigurarea serviciilor de medicină dentară, CAS Cluj a alocat anul trecut 4.671.970 lei, reprezentând 0,25 % din total cheltuieli cu servicii medicale si medicamente. Asigurarea serviciilor de medicină dentara în anul 2020 s-a realizat de către 147 de furnizori de servicii de medicină dentară, respectiv de către 210 medici, dintre care 146 au activat în mediul urban, iar 64 în mediul rural (în 28 dintre comunele județului).

De menționat este că pe perioada stării de urgență, instituită pe teritoriul României în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, contractele cu furnizorii de servicii medicale dentare au fost suspendate, asigurându-se doar urgențele medicale stomatologice de către Ambulatorul de Stomatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.

Aproape 80.000 de clujeni cuprinși în programele naționale de sănătate

O altă sumă importantă de bani a fost alocată de CAS Cluj pentru tratamentul celor 78 830 bolnavi din judeţul Cluj cuprinşi în programele naţionale de sănătate. Din totalul clujenilor incluşi în programele naţionale de sănătate, 11.181 figurează cu afecţiuni oncologice, costul mediu pe bolnav tratat fiind de 22.331,64 lei. De asemenea, CAS Cluj a mai suportat tratamentul celor 3.209 de bolnavi cuprinşi în programul naţional de boli cardiovasculare şi a 37.851 de pacienţi care suferă de diabet zaharat. Un buget destul de ridicat a fost alocat pentru tratamentul celor 470 bolnavi cu scleroză multiplă, la care costul pentru un bolnav se ridică la 29.372,26 lei. Costuri foarte ridicate s-au înregistrat la tratamentul pacienţilor cu boala Fabry (727.385,89 lei/pacient) şi la tratamentul pentru hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă (2.682.507,80/pacient).

Cosmin PURIȘ

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut