Cheltuielile unei gospodării depășesc 80% din venituri

În primul trimestru din acest an, veniturile totale medii lunare au reprezentat 5.476 lei pe gospodărie şi 2.157 lei pe persoană, iar cheltuielile totale ale populaţiei s-au ridicat în medie la 4.640 lei lunar pe gospodărie (1.828 lei pe persoană), respectiv la 84,7% din nivelul veniturilor totale.

Datele Institutului Naţional de Statistică arată că veniturile băneşti au fost, în medie, de 5.070 lei lunar pe gospodărie (1.997 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 406 lei lunar pe gospodărie (160 lei pe persoană). Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (68,1% din veniturile totale ale gospodăriilor).
La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au mai contribuit veniturile din prestaţii sociale (20%), veniturile în natură (7,4%), în principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,3%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,6%), veniturile din agricultură (1,2%), precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (0,8%). Mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.

Cheltuielile pentru investiții – sub 1%

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul I 2021, în medie, 34% din consumul gospodăriilor.
Cheltuielile pentru investiţii, destinate cumpărării sau construcţiei de locuinţe, cumpărării de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărării de acţiuni etc., deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,4%).

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut