Cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare, doar 0,48% din PIB

Cheltuielile totale efectuate în anul 2019 pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au însumat 5,06 miliarde de lei, reprezentând 0,48% din produsul intern brut (PIB), din care pentru sectorul public 0,20% şi pentru sectorul privat 0,28%.

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, cheltuielile curente au reprezentat 93,2% din totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, înregistrând o creştere faţă de anul 2018 de 2,4%, iar cheltuielile de capital au avut o pondere de 6,8%, în scădere faţă de nivelul anului 2018 cu 2,4%.
Din totalul cheltuielilor curente ponderea cea mai mare a fost reprezentată de cheltuielile pentru personalul intern direct implicat in activitatea de cercetare-dezvoltare (53,5%). Cheltuielile cu echipamente şi aparatură au avut cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor de capital (78,2%).
Principalele surse de finanţare utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au fost sursele de la întreprinderi cu o pondere de (52,6%) şi de la fondurile publice (inclusiv fondurile publice generale universitare) (34,4%) . Fondurile din străinătate au contribuit ca sursă de finanţare în totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare cu 10,6%.
În cadrul sectoarelor de performanţă, cele mai mari sume din fondurile publice au fost primite de unităţile din sectorul guvernamental (75,2%), urmate de unităţile din sectorul învăţământ superior (73,1%).
Sursele de finanţare din străinătate au fost orientate, în cea mai mare parte, către unităţile din sectorul mediului de afaceri (45%), sectorul guvernamental (37,7%) şi sectorul învăţământ superior (17,2%).

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut