Cereri online pentru eliberarea de adevarințe APIA

Solicitările de eliberări de adeverinţe pentru măsurile implementate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în cadrul Campaniei 2021 pot fi transmise prin mijloace electronice.

APIA eliberează, începând din 15 martie, adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plăţi directe (schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu – plata pentru înverzire şi pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă – Măsura 10 – Agromediu şi climă, Măsura 11 – Agricultură ecologică, Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale).
Cererea de eliberare a adeverinţei poate fi accesată la adresa agenţiei – apia.org.ro -, la secţiunea Convenţii privind finanţarea capitalului de lucru pentru beneficiarii schemelor de plată gestionate în cadrul Campaniei 2021 (schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi măsurile de mediu şi climă).

La data emiterii adeverinţei, aceasta confirmă suprafaţa determinată la plată pentru schemele de plată care fac obiectul convenţiei, efectuarea controlului administrativ sau a controlului preliminar sau preluarea datelor din informaţiile existente în cererea închisă în aplicaţia IPA online şi înregistrată în IACS, după caz, asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenţiei. De asemenea, adeverinţa confirmă că la data emiterii acesteia beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de plată, îndeplinind condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Potrivit legislaţiei privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiar-bancare şi nebancare şi APIA, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate de instituţie în baza adeverinţelor eliberate, dobânda aferentă acordării creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.
Toate convenţiile încheiate între APIA, instituţiile bancare şi nebancare şi Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR)/Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) vor fi postate pe site-ul instituţiei, la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/directia-metodologie-monitorizare-raportare-si-relatii-institutionale.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut