Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Cluj-Napoca, acreditat ERASMUS

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) a obținut acreditarea ERASMUS, astfel că, de acum, va putea participa, în mod continuu, la programul Erasmus+ 2021-2027, având anual acces simplificat la finanțare în cadrul Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate.

„Conform Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația aplicantă este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung. Pentru aceasta, entitatea candidată elaborează un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, denumit Plan Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-și gândi strategic dezvoltarea. Planul ERASMUS al Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă vizează creșterea gradului de digitalizare instituțională și susținerea economiei circulare, diversificarea ofertei educaționale și terapeutice, respectiv creșterea stării de bine în rândul specialiștilor prin crearea de mecanisme de coping” – precizează Consiliul Județean Cluj, în subordinea căruia se află unitatea de învățământ.

La nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă sunt școlarizați elevi cu dizabilitate intelectuală severă și moderată, cu tulburări din spectrul autist, cu tulburări asociate, cu dificultăți de învățare, precum și cu dizabilități neuromotorii sau nedeplasabili, prin școlarizare la domiciliu.

În prezent, Consiliul Județean Cluj construiește pentru CSEI, cu fonduri europene, „cel mai modern sediu al unei școli speciale din țară”.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut