Centru de excelență în domeniul conservării și valorificării patrimoniului cultural și natural, inițiat la Cluj

Universitatea Babeș-Bolyai, alături de trei parteneri de prestigiu din domeniul conservării și valorificării patrimoniului – Ordinul Arhitecților din România, Mihai Eminescu Trust și Asociația Monumentum (Ambulanța pentru Monumente – Transilvania Sud) a pus bazele creării Heritage Center (HC) – o entitate multi-/inter-/trans-disciplinară de excelență în educație și formare aplicată, cercetare-inovare-dezvoltare și valorificare și servicii socio-economice integrate pentru resursele de patrimoniu cultural și natural.

În cadrul unei întâlniri inter-instituționale inițiate și organizate de UBB în 2 februarie, au fost stabiliți termenii parteneriatului de constituire și funcționare a HC, respectiv coordonatele majore preconizate cu privire la activitățile acestuia.

Potrivit rectorului UBB, prof. dr. Daniel David, inițiativa își propune să aducă beneficii majore și multiple – verticale și transversale pentru obiectivele și activitățile specifice ale partenerilor, asumându-și programatic să identifice soluții sustenabile și durabile pentru dezvoltarea comunităților și a mediului socio-economic și antreprenorial din România în domeniul valorificării resurselor de patrimoniu cultural-identitar și natural”, fapt ce „vine ca un demers complementar Catedrei UNESCO în Sustenabilitate, recent lansată la UBB”.

„Programele și proiectele HC își doresc să ofere un cadru practic pentru educație formală, non-formală și continuă, investigare, documentare, analiză, inovare, dezvoltare sustenabilă și oferirea de servicii integrate înalt calitative într-o varietate de domenii legate de: interpretarea și valorificarea patrimoniului și a specificului local-zonal-regional tradițional (istorie și arheologie; istoria arhitecturii și a artei; conservare și restaurare; etnografie și folclor; interpretarea patrimoniului; turism cultural; filosofie și drept; inginerie, fizică și chimie; digitizare/realitate virtuală, augmentată și mixtă); dezvoltarea comunitară durabilă și sustenabilă (economie și business; științe politice și administrative, studii europene); mediu/ ambient natural (biologie, geologie, geografie și știința mediului, respectiv servicii eco-sistemice și ecologie, valorizate din perspectivă tradițională locală și interconectate cu practicile arhitecturale); provocările psiho-sociale (ex. psihologie, sociologie și asistență socială); multiculturalitate și interculturalitate (litere și teologie; artă, teatru și film)” – informează UBB.

La întâlnirea care a pus bazele HC au participat parteneri tradiționali ai universității clujene: conf. univ. dr. arh. Ștefan Bâlici, președinte al Ordinului Arhitecților din România, arh. Daniela Maier, președinte al Ordinului Arhitecților din România – Filiala teritorială Transilvania, arh. Daniel Panait, președinte al Ordinului Arhitecților din România – Filiala teritorială Bihor, arh. Eugen Vaida, președinte al Asociației Monumentum (Ambulanței pentru Monumente – Transilvania Sud), econ. Caroline Fernolend, președinte al Mihai Eminescu Trust, Cristian Radu, expert în dezvoltare comunitară și economie socială & consilier al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Din partea UBB au participat: prof. univ. dr. Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai, conf. univ. dr. Christian Săcărea, prorector responsabil al liniei de studii în limba germană și de relația cu societatea – componenta socio-economică/ fundraising, prof. univ. dr. Ovidiu A. Ghitta, decan al Facultății de Istorie și Filosofie, lect. univ. dr. Cosmin C. Rusu, expert în arheologie medievală și de monumente, patrimoniu și turism cultural, drd. Tania Mirela Criste, specialistă în patrimoniu și turism cultural.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut