Cea mai veche şcoală de arte şi meserii din Turda desfiinţată şi înfiinţată după ”cum bate vîntul”

”Înmormîntată” de Consiliul local Turda în 15 decembrie 2015, ce a dat astfel curs unei propuneri a Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj (ISJ), cea mai veche şcoală de arte de meserii din zona Turda-Cîmpia Turzii îşi va putea păstra statutul de persoană juridică, printr-o hotărîre din 13 ianuarie, a aceluiaşi for deliberativ turdean, la propunerea aceluiaşi Inspectorat Şcolar Judeţean Cluj.

dr. ioan ratiuPovestea halucinantă a deciziei de desfiinţare, ca formă juridică de organizare, a Colegiului Tehnic Dr. Ioan Raţiu din Turda, a început, cel puţin partea la vedere a ”aisbergului” prin adresa 14.883, din 15 decembrie 2015, prin care Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj solicita desfiinţarea şcolii, ca formă juridică de funcţionare. Potrivit hotărîrii Consiliului local Turda, ai cărui membri au înghiţit pe nemestecate argumentul forte al ISJ, şi anume numărul de 235 de elevi înscrişi la Colegiul Tehnic Dr. Ioan Raţiu, în anul şcolar 2015-2016, aflat sub limita de 300, prevăzută de lege, cu începere din anul şcolar 2016-2017 cea mai veche şcoală de arte şi meserii din zona Turda-Cîmpia Turzii, înfiinţată în anul 1905, urma să dispară din peisajul învăţămîntului preuniversitar turdean, respectiv din reţeaua tehnologică a liceelor din localitate.

După Anul Nou, o situaţie a numărului de elevi, înaintată Primăriei şi Consiliului local Turda de colegiul programat pentru ”eutanasiere” schimbă datele problemei. În loc de 235 de elevi, număr avansat în luna decembrie a anului precedent de către ISJ Cluj, conducerea Colegiului Tehnic Dr. Ioan Raţiu certifică primăriei şi forului deliberativ turdean un număr de 431 de elevi. Situat peste limita de 300, acest număr permite continuarea activităţii Colegiului Tehnic Dr. Ioan Raţiu, ca şi unitate de învăţămînt cu personalitate juridică.
Documentele ataşate proiectului de hotărîre prin care, miercuri, 13 ianuarie, Consiliul local Turda abroga decizia de desfiinţare a celei mai vechi şcoli de arte şi meserii din localitate ”se bat cap în cap”. Afirmaţiile contradictorii din hîrtiile ce însoţesc proiectul de hotărîre pot conduce spre concluzia că, odată ”oalele sparte” grija de căpătîi, atît a forului deliberativ turdean cît şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj a fost aruncarea ”pisicii moarte” cît mai departe de ograda proprie.

În raportul de specialitate, semnat de Radu Crişan, administratorul public al Primăriei Turda, se invocă drept temei pentru decizia de desfiinţare a Colegiului Tehnic Dr. Ioan Raţiu ”avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, nr. 14883/15.12.2015, aviz care specifica faptul că unitatea şcolară nu mai îndeplineşte plafonul minim de 300 de elevi, reglementat de legea 1/2011, legea educaţiei naţionale”. De cealaltă parte, pentru a se alinia axiomei ce zice că ”cine nu a mîncat usturoi nici gura nu-i pute” în adresa nr. 17, din 12.01.2016, ISJ comunică autorităţilor publice turdene ”refuz(ul) de a emite avizul conform cu privire la proiectul de reorganizare a reţelei şcolare pentru anul şcolar 2016-2017, în ceea ce priveşte desfiinţarea Colegiului Tehnic Dr. Ioan Raţiu Turda, începînd cu anul şcolar 2016-2017”. Ca temei pentru justificarea refuzului aprobării desfiinţării colegiului turdean, în adresa ISJ Cluj se invocă ”dispoziţiile art. 22, alin. 1, din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţămîntul preuniversitar de stat, aprobat prin OMECS nr. 5556, din 27.10.2015, care prevede termenul de 25 noiembrie 2015, pentru solicitarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj a proiectului privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţămînt preuniversitar de stat şi particular din raza teritorială a Municipiului Turda, pentru anul şcolar 206-2017”.

Această justificare iscă o nedumerire. Semnatarii adresei nr. 14.883, din 15 decembrie 2015, adică inspectorul şcolar general Valentin Claudiu Cuibus şi inspectorul şcolar general adjunct Mariana Pop, nu ştiau că, potrivit OMECS nr. 5556, din 27.10.2015, termenul pînă la care ISJ Cluj putea solicita modificarea reţelei şcolare din Turda pentru anul 2016-2017 expirase de aproape două luni?

Nici membrii Consiliului local Turda nu s-au lăsat mai prejos. După ce, la şedinţa din 15 decembrie, majoritatea, alcătuită din consilierii PNL şi UDMR, susţinută şi de o parte a independenţilor,a votat fără ezitare pentru desfiinţarea Colegiului Tehnic Dr. Ioan Raţiu, ignorînd solicitarea colegei lor, Dorina Arion, care le ceruse să se opună propunerii ISJ Cluj şi să ceară informaţii suplimentare despre situaţia şcolii în cauză, miercuri, 13 ianuarie, unul dintre consilierii care au votat pro-desfiinţare, profesoara Clara Adamossy, de la UDMR, preciza: ”Noi votăm conform legii, aşa cum am făcut-o şi data trecută!”. Grozavă lege, potrivit căreia, oricum o întorc aleşii, tot bine iese! Preşedintele de şedinţă, liberalul Cristian Felezeu, mai puţin diplomat, nu a aruncat ”pisica moartă” la întîmplare ci tocmai în curtea ISJ Cluj: ”Greşeala a fost a ISJ Cluj. Am solicitat prezenţa unui reprezentant al inspectoratului la şedinţa de azi (n.r: miercuri, 13 ianuarie). Numărul de 235 de elevi, la Colegiul Tehnic Dr. Ioan Raţiu, prezentat de ISJ, s-a dovedit nereal. După discuţii cu conducerea şcolii, am aflat numărul real de elevi înscrişi la acest colegiu (n.r: 431). Să îşi asume responsabilitatea celor întîmplate cei care au comunicat datele eronate”. Prin argumentele sale, Cristian Felezeu le-a oferit colegilor săi, mai ales liberalilor şi udemeriştilor ”apă şi săpun” pentru a se spăla pe mîini, întocmai precum Pilat din Pont, de tărăşenia unui vot comandat de interese nu tocmai în concordanţă cu cele ale cadrelor didactice, elevilor şi ale părinţilor, interesaţi de existenţa, în continuare, a Colegiului Tehnic Dr. Ioan Raţiu.

Consilierul independent Mariana Dobra: ”De ce a fost atîta grabă cu desfiinţarea colegiului? Prin decizia noastră, am produs foarte multă durere şi nelinişte cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor” a recunoscut Mariana Dobra. Au nevoie turdenii de nişte reprezentanţi care le provoacă durere?
Profesoara Dorina Arion, cea care, la şedinţa din 15 decembrie 2015 şi-a rugat colegii să nu dea undă verde desfiinţării Colegiului Tehnic Dr. Ioan Raţiu şi-a asumat vinovăţia, deşi, personal, nu a votat ”pentru”: ”Aveam obligaţia să ne informăm mai temeinic, înainte de a aproba o asemenea măsură precum desfiinţarea unei şcoli. Aveam drept de veto! Nu avem nicio scuză pentru cele întîmplate” a conchis social-democrata Dorina Arion.

Colegiul ,,Tehnic Dr.Ioan Ratiu” este cea mai veche şcoală de arte şi meserii din zona Turda-Cîmpia Turzii. Înfiinţată în 1905, ca şcoală de arte şi meserii, în anii 1922-1948 a devenit cel mai important centru de calificare profesională şi de cultură ce funcţiona sub patronajul “Casinei meseriaşilor şi intelectualilor turdeni” se arată într-un istoric al Colegiului Tehnic Dr. Ioan Raţiu, postat pe site-ul Primăriei Turda.
Emil HĂLĂŞTUAN

Articole din aceeasi categorie