Ce vor elevii (III)

Un pas important pentru a asigura un sistem de învățământ cu adevărat centrat pe elev și pe nevoile acestuia este facilitarea accesului elevilor, prin reprezentanții acestora, la procesele decizionale din sistemul de educație – arată Consiliul Național al Elevilor, în documentul de 33 de pagini, intitulat „Ce vor elevii și (nu) oferă legea?”, prin care analizează în detaliu conținutul proiectului Legii învățământului preuniversitar.

În opinia CNE, participarea activă și consultarea reprezintă „elemente cheie ale procesului de elaborare a politicilor destinate elevilor, asigurând o calitate exponențial mai mare”, și favorizează schimbul de informații și dialogul constant și structurat între factorii de decizie din sistemul de învățământ și beneficiarii direcți ai educației.

„Participarea elevilor la luarea deciziilor și în viața comunității școlare a devenit un principiu din ce în ce mai important, asumat la nivel european/ internațional. În fond, nu ne putem aștepta ca un sistem, indiferent de natura acestuia, să evolueze și să rezolve problemele comunității pe care o deservește, dacă nu implică în mod real beneficiarii acestuia. De aceea, suntem de părere că școala ar trebui să reprezinte locul în care elevii își însușesc nu numai cunoștințe, cât și competențe care să îi ajute să se integreze în societate și să descurce în viața de zi cu zi. Ca atare, sistemul de educație are datoria de a informa constant elevii cu privire la drepturile și îndatoririle acestora, cât și să le faciliteze exercitarea acestora” – arată CNE.

Reprezentanții elevilor susțin că, deși în toate documentele de politică publică din domeniul educației, inclusiv în proiectul de Lege a învățământului preuniversitar, elevul este menționat ca fiind „centrul învățământului preuniversitar”, participarea acestora în procesul de luare a deciziilor care îi privesc în mod direct „este, de foarte multe ori, formală sau, mai rău, descurajată de către alți membri ai comunității școlare, care nu înțeleg, pe de-o parte, importanța participării active în procesul decizional și, pe de altă parte, faptul că o democrație se bazează pe punerea în balanță a drepturilor și a responsabilităților”. În acest sens, CNE reamintește rezultatele unui sondaj realizat de U-Report România, care relevă că 7% din respondenți nu au auzit despre dreptul copiilor de a participa și de a își exprima opinia cu privire la problemele care îi privesc, în timp ce 36% spun că doar au auzit vorbindu-se despre acest drept. La polul opus, doar 29% știu ce presupune exercitarea acestui drept, și doar 28% sunt implicați în promovarea și protejarea acestui drept.

„În proiectul de Lege, capitolul participării elevilor este foarte vag atins. Eelevii reprezentanți critică modul în care Ministerul Educației tratează tema participării elevilor și solicită revizuirea textului legislativ, în așa fel încât implicarea acestora în procesul de luare a deciziilor să fie obligatorie” – precizează CNE.

Consiliul Național al Elevilor recomandă: asumarea principiului participării elevilor la luarea deciziilor ca principiu care guvernează învățământul preuniversitar; redactarea unei secțiuni noi în cuprinsul legii, intitulată „Dreptul elevilor la reprezentare”, care să reglementeze următoarele aspecte: „statutul de partener al Ministerului Educației, pe care Consiliul Național al Elevilor îl deține; obligativitatea înființării consiliilor județene ale elevilor (în toate județele și în municipiul București) și a consiliilor școlare ale elevilor (în toate unitățile de învățământ preuniversitar); în baza principiului subsidiarității, reglementarea statutului de partener al DJIP pentru CJE-uri și reglementarea statutului de partener al conducerii unităților de învățământ pentru consiliile școlare ale elevilor; obligativitatea susținerii, de către Ministerul Educației, prin DJIP, a activității CNE și a substructurilor acestuia”.

Alte propuneri/ recomandări vizează: preluarea prevederilor din actuala legislație referitoare la componența comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de director, director adjunct și director administrativ – introducerea unei prevederi prin intermediul căreia comisiile de concurs să fie obligate să invite la activitățile desfășurate și în toate etapele concursului, cu statut de observator, reprezentanți ai elevilor; invitarea, în mod obligatoriu, a unui reprezentant al elevilor în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general și director general adjunct al direcțiilor județene pentru învățământ preuniversitar; includerea unui reprezentant al consiliului județean al elevilor în componența consiliului de administrație al DJIP, cu statut de observator, având în vedere că direcțiile pentru învățământ preuniversitar devin principalele instituții de la nivel județean care se vor ocupa de asigurarea implementării legislației, creionarea unor politici educaționale la nivel județean, administrarea resurselor educaționale deschise etc.; includerea unui reprezentant al consiliului județean al elevilor în componența consiliului consultativ pentru învățământ preuniversitar, cu statut de observator.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut