Ce trebuie să facă fermierii clujeni pentru a primi ajutor de stat

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește că, până la 1 februarie, beneficiarii ajutoarelor acordate producătorilor agricoli, crescători din sectoarele suin şi avicol, care nu au accesat Măsura 14 – Bunăstarea animalelor, trebuie să depună documentele care fac dovada menţinerii activităţii până la 31 decembrie 2022.

Documentele justificative pentru perioada 1 august – 31 decembrie 2022 sunt mişcarea cumulată a efectivelor de suine, respectiv fişa urmăririi activităţii la păsări, inclusiv situaţia incubaţiei, după caz, însuşită prin semnătură de conducătorul unităţii, cu excepţia celor care se află în una dintre următoarele situaţii: faliment, lichidare, forţă majoră sau deţin exploataţii supuse restricţiilor sanitare veterinare privind mişcarea animalelor cauzate de bolile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor („Legea privind sănătatea animală”). Documentele se depun la Centrele judeţene ale APIA (APIA Cluj – Cluj-Napoca, b-dul Muncii, nr. 18).

Fermierii care au accesat Măsura 14 – Bunăstarea animalelor nu mai depun documentele justificative prevăzute de HG nr. 1053/2022 dacă au depus decont justificativ pentru trim. III și/sau trim. IV sau documente de forță majoră.

Dacă se constată nerespectarea condiţiei de mai sus, beneficiarii schemei sunt obligaţi la restituirea contravalorii ajutorului excepțional. Recuperarea sumelor prevăzute se realizează potrivit prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 aprobată prin Legea nr. 142/2012.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut