Cât de ”rău” este Pilonul II de pensii private obligatorii

Propus la un moment dat, în timpul ”epocii Dragnea”, pentru dizolvare, Pilonul II de pensii private obligatorii a reușit performanțe financiare remarcabile în cei 15 ani de funcționare.

Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) susține că, în cei aproape 15 ani de funcționare, câştigul financiar obţinut de români din Pilonul II de pensii private obligatorii este mai mult decât dublu faţă de actualizarea contribuţiilor brute doar cu rata inflaţiei. Conform APAPR, randamentul Pilonului II a depăşit atât depozitele bancare în lei, cât şi acumularea de euro, făcând din pensiile private cea mai eficientă formă de economisire pe termen lung dintre toate cele accesibile populaţiei, în pofida numeroaselor crize economice şi fluctuaţiilor de pe pieţele financiare din ultimii 15 ani.
Calculele APAPR, făcute pe baza datelor Autorității de Supravegehere Finaniciară, Institutului Național de Statistică și Băncii Naționale a României, au avut în vedere „situaţia unui român cu salariul mediu pe economie care a contribuit lună de lună la Pilonul II din mai 2008 până în prezent” și au comparat ”acumularea în Pilonul II cu valorificarea aceloraşi sume în alte moduri: dacă ar fi fost depuse în depozite bancare în lei, dacă ar fi fost actualizate doar cu rata inflaţiei, respectiv dacă ar fi fost folosite pentru a acumula euro”. APAPR susține că, în 15 ani, suma contribuţiilor brute virate în Pilonul II ajunge la 22.406 lei, iar suma acumulată (media tuturor fondurilor) se ridică la 28.305 lei, diferența fiind ”un câştig mediu de 5.900 lei, net de toate comisioanele, mai mult decât dublu faţă de actualizarea contribuţiilor brute doar cu inflaţia şi net superior acumulării prin depozite bancare sau cumpărarea monedei euro”.
Pilonul II de pensii private obligatorii a generat un randament mediu anual de 7,16% pe intervalul 20 mai 2008 – 31 decembrie 2022, comparativ cu o rată medie anuală a inflaţiei de 4,19% pe aceeaşi perioadă, adică o performanţă de 3% pentru fiecare dintre cei aproape 15 ani de activitate. În această perioadă, fondurile de pensii din Pilonul II au făcut plăţi totale de peste 1,1 miliarde lei către 88.202 de participanţi şi beneficiari (moştenitori).

APAPR consideră că aceste date arată soliditatea şi stabilitatea Pilonului II de pensii private, precum şi faptul că, dincolo de scăderile conjuncturale din 2022, Pilonul II a generat pe toată durata de funcţionare câştiguri investiţionale importante în beneficiul celor aproape 8 milioane de români din sistem.
Conform datelor disponibile, Pilonul II avea active în valoare de 95,62 miliarde de lei, la finalul lunii noiembrie 2022, în creştere cu 11% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din anul 2021. Investiţiile fondurilor de pensii obligatorii administrate privat s-au focalizat într-un procent de 89% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la Bursa de Valori București. Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 60,065 miliarde de lei, respectiv 62,79%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 20,847 miliarde de lei (21,79%), iar pe poziţia a treia se situau obligaţiunile corporative, cu 7,668 miliarde de lei (8,02% din total active). Conform ASF, fondurile de pensii private obligatorii aveau 7,946 milioane de participanţi. În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN şi Vital.

Modificări în avantajul participanților la Pilonul II

Reamintim că, la propunerea Autorității de Supraveghere Financiară, Guvernul României a adoptat, pe finalul anului trecut, o Ordonanță de Urgență, care aduce schimbări importante a sistemului de pensii private obligatorii.

Astfel, moștenitorii participanților la sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) care decedează înainte de a se naște dreptul la pensie au acum posibilitatea de a încasa activul într-o plată unică sau, în tranșe, pe 5 ani. Până recent, moștenitorii puteau doar să transfere activul în propriul cont de pensie privată, urmând să încaseze totalul atunci când erau pensionați la termen sau pe caz de boală.

O altă modificare este eliminarea comisionului de administrare în valoare de 0,5% din contribuția virată lunar.

De asemenea, dacă un participant decedează înainte de a ieși la pensie, drepturile nerevendicate de moștenitorii săi nu se mai prescriu după o perioadă de 3 ani, așa cum se întâmpla până acum, iar moștenitorii pot solicita plata oricând.

Nu în ultimul rând, cei care dețin o decizie de pensionare pe caz de invaliditate pot revendica suma din cont, indiferent de gradul de invaliditate și de natura acesteia (revizuibil sau nerevizuibil).

V.D.

 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut