Cântări închinate Maicii Preacurate

• album realizat de Congregația Surorilor Maicii Domnului •

Qui cantat, bis orat (Cel care cântă, se roagă de două ori), spunea Sf. Augustin. Maicii Cerești i-au fost oferite de-a lungul timpului cântări și rugăciuni nenumărate, fără ca sursa de inspirație pentru rugători, poeți și cântăreți să se epuizeze, fără ca Icoana Maicii lui Dumnezeu, spre care ei au privit și privesc, să piardă vreodată din prospețime și strălucire, să înceteze să-i lumineze, să-i binecuvânteze.

Pelerini din toate timpurile au pășit, și se îndreaptă și azi, spre sfintele lăcașuri de închinare purtând numele Mariei pe buze; sfinților și martirilor în Cer le este Regină și izvor de lumină. Orice suflet încercat o invocă, și o cheamă și azi prin cântări și rugăciuni, în necazuri și ispite, spre a-i fi puternică mijlocitoare și apărătoare.

Tânăra fecioară din Nazaretul Galileii – de acum peste 2000 de ani-, este numită azi cu venerație: „Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata, mărita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria”, cea „mai onorată decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii”, care, „fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul L-a născut”. Ei, Maicii Sfinte i se aduce laudă și cinstire și azi, cu evlavie, cu recunoștință și sfântă bucurie, în mod deosebit la 15 august – de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

În acest an, Congregația Surorilor Maicii Domnului (CMD), născută în sânul Bisericii Române Unite, aniversează centenarul fondării sale, în 1921, ca Familie călugărească pusă în slujirea bolnavilor și a orfanilor de război, spre a fi „mâinile și inima” Maicii Preacurate pentru cei „sărmani, bolnavi și neînvățați” (cf. Regulii de viață a CMD). Vreme de un secol, zeci și sute de surori ale acestei Congregații au răspuns, prin viața lor, îndemnului Mamei lui Isus: „Faceți tot ce vă va spune El” (cf. Io 2,5).

Drept recunoștință pentru lucrarea harului lui Dumnezeu din acești 100 de ani, dar și ca prinos de mulțumire oferit Preacuratei Fecioare Maria – Mama și ocrotitoarea lor, Surorile CMD au realizat un album care va fi lansat cu ocazia Pelerinajului Eparhial din 15 august, de la Mănăstirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Pelerinajul din Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este organizat la acest sfânt locaș mănăstiresc, la invitația Preasfinției Sale Claudiu, Eparh de Cluj-Gherla, în contextul Centenarului întemeierii CMD, cu atât mai mult cu cât, la 2 februarie 2021, această mănăstire a primit rangul de Sanctuar Arhiepiscopal Major.

Surorile CMD au oferit câteva detalii despre albumul muzical ce constituie, de acum, un prețios tezaur de credință: „Albumul intitulat Cântări închinate Maicii Preacurate reprezintă un mănunchi de cântece în cinstea Maicii Domnului, dedicate aniversării Anului Centenar și exprimă iubirea filială pe care Surorile o poartă în sufletele lor pentru darul chemării în această Familie călugărească pusă sub ocrotirea Preasfintei Fecioare Maria. Prin acest album, le sunt oferite cu bucurie iubitorilor de muzică sacră piese originale de factură religioasă și spirituală, în primă audiție, compuse și înregistrate special cu prilejul celebrării Jubileului de 100 de ani de existență a CMD.

Cântările dedicate Maicii Preacurate pun în valoare comoara de frumusețe lirică și spiritualitate moștenită de la înaintași și transmisă peste timp, din generație în generație. Pentru textele poetice alese au fost create compoziții muzicale noi, menite să îmbogățească repertoriul de cântece închinat cinstirii Preasfintei Fecioare Maria.

Fiecare din cântările închinate Maicii Preacurate constituie o adevărată rugăciune, transpusă în limbaj poetic și culeasă preponderent din opera poetică a trei autori: pr. canonic Nicolae Pura – selecții ce se regăsesc în poemul Simfonia Mariei; pr. Ion M. Gârleanu OFMConv. – versuri redactate în colecția Poezii și comentarii; Elis Zugravu (sr. M. Magdalena CMD) – două poezii publicate în volumul Torc fire de lumină. Creațiile muzicale, cu sonorități armonioase și pătrunzătoare, aparțin în mare parte compozitorilor clujeni: conf. univ. dr. Șerban Marcu, conf. univ. dr. Cristian Bence-Muk, alături de care se regăsesc piese compuse de Andrei Roman SJ, conf. univ. dr. Cristina Mureșan și sr. M. Dominica Hîrb CMD.

Armoniile cântărilor pun în lumină chipul sfânt al Fecioarei Maria și virtuțile ei strălucitoare și sensibilizează sufletul spre a o simți alături pe Mama Cerească – modelul perfect al dragostei față de Dumnezeu și față de oameni. După cum Preasfânta Fecioară Maria cântă pentru a preamări prezența lui Dumnezeu care se dăruiește omului, la fel și Surorile din Corala Congregației Maicii Domnului interpretează aceste cântece cu speranța de a fi instrumente prin care Dumnezeul păcii, al frumuseții, al armoniei divine se comunică oamenilor.

Albumul Cântări închinate Maicii Preacurate exprimă recunoștința pe care Surorile o poartă în suflete față de Mama și Ocrotitoarea Congregației Maicii Domnului, precum și rodul dragostei lor față de Dumnezeu, Cel care prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria revarsă neîncetat har îmbelșugat în această Familie călugărească”.

V.S.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut