Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024

A fost aprobat și trimis, miercuri, spre publicare – în Monitorul Oficial – Ordinul ministrului Educației pentru aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024.

Potrivit calendarului, în perioada 3-18 mai va avea loc completarea, depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere.

În prima etapă de înscriere: în perioada 9 – 22 mai va avea loc procesarea acestor cereri și repartizarea copiilor la școala de circumscripție; 23-29 mai – procesarea cererilor-tip de înscriere prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere; admiterea (în limita locurilor disponibile)/ respingerea cererilor; 30 mai – repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri, și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea la școala de circumscripție; 31 mai – afișarea, la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar, a listei candidaților înscriși; afișarea numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere se desfășoară astfel: 5 iunie – comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile; 6-12 iunie – depunerea/transmiterea și validarea cererii-tip de înscriere de către părinții ai căror copii nu au fost cuprinși în nici o unitate de învățământ/ care nu au participat la prima etapă de înscriere; 13-14 iunie – procesarea cererilor-tip de înscriere; 15 iunie – afișarea, la fiecare unitate de învățământ, a listelor finale cuprinzând copiii înscriși în clasa pregătitoare.

Pentru cea de-a doua etapă, se precizează că cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ unde există locuri disponibile după încheierea primei etape de înscriere. Părinții/ reprezentanții legali completează, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri disponibile. Cererea se depune/ se transmite și se validează la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut