Bursele de merit: Contre între Consiliul Național al Elevilor și Ministerul Educației

Ministerul Educației se delimitează de orice informație falsă apărută în mass-media cu privire la micșorarea cuantumului burselor elevilor/ micșorarea bugetului acordat pentru bursele elevilor, precizând totodată că „a făcut și face eforturi susținute pentru ca în anul 2022 să se asigure un buget de 4 ori mai mare față de anul 2020 și aproape dublu față de anul 2021”.

„Creșterea semnificativă a cuantumului minim al burselor constituie, în egală măsură. un instrument real și eficient de stimulare a performanței, dar și de reducere a abandonului școlar” – susține Ministerul Educației.

Într-un comunicat remis joi seara presei, ME precizează că în anul școlar 2020 – 2021, numărul total al elevilor eligibili pentru acordarea burselor școlare (separat de bursele profesionale și de bursa „Bani de liceu”) a fost de 1.418.331 (710.731 elevi în învățământul gimnazial, 600.192 elevi în învățământul liceal și 107.408 în învățământul profesional). Dintre aceștia, 753.400 de elevi au avut medii mai mari de 8.50 (mai mult de 53% din totalul elevilor eligibili); 578.743 de elevi au avut medii mai mari de 9.00 (mai mult de 40% din totalul elevilor eligibili); 346.698 de elevi au avut medii mai mari de 9.50 (aproape 25% din totalul elevilor eligibili). La începutul anului școlar 2021 – 2022, numărul total al elevilor eligibili pentru acordarea burselor școlare este de 1.421.467 (741.848 elevi în învățământul gimnazial, 576.507 elevi în învățământul liceal și 103.112 în învățământul profesional).

„În data de 14.09.2021, Consiliul Național al Elevilor (CNE) a propus o serie de amendamente la ordinul ministrului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. Astfel, CNE a propus modificarea art. 8 al ordinului prin următoarea formulare: «Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: […] cazul 2: au rezultate deosebite la învățătură – au obținut media generală între 9.50 – 10.00…». Ministerul Educației a analizat propunerea Consiliului Național al Elevilor și a promovat-o ca atare în Nota de Fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului minim al burselor, odată cu creșterea de 5 ori a cuantumului minim al bursei de performanță, cu dublarea cuantumului minim al burselor sociale și de merit și creșterea cu 50% a bursei de studiu. Numărul total estimat al burselor care vor fi acordate în anul 2022 este de 670.000 (cca. 47%, în raport cu numărul elevilor eligibili). Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu” – precizează Ministerul Educației.

Totodată, ME reamintește că, în anul 2020, bugetul total – la nivel național – al burselor elevilor a fost de 270 milioane lei, în anul 2021 bugetul total al burselor elevilor a fost de 540 milioane lei, iar pentru anul 2022, „corespunzător acestor creșteri, bugetul estimat propus este de peste 1,031 miliarde de lei (de cca. 4 ori mai mare în raport cu bugetul de burse al anului 2020)”. Acestui buget i se adaugă cca. 240 milioane lei pentru bursa profesională și bursa „Bani de liceu”, fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației.

CNE: Ministerul Educației prezintă în mod eronat propunerea noastră   

Consiliul Național al Elevilor se dezice de „modul eronat în care Ministerul Educației  prezintă situația” privitoare la participarea sa la negocierile referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a burselor.

Inițial, una dintre propunerile noastre a fost ca bursa de merit să fie diferențiată în două feluri, după pragul de medie, respectiv un anumit cuantum pentru mediile  cuprinse între 9,00 și 9,49 și un alt cuantum pentru mediile cuprinse între 9,50 și 10. În  comunicatul de presă transmis de Ministerul Educației joi seara, prima propunere a fost  eludată, iar propunerea noastră a fost prezentată în mod eronat” – precizează CNE, care își exprimă dezamăgirea cu privire la „modul în care Ministerul Educației comunică negocierile avute alături de reprezentanții elevilor”.

„Consiliul Național  al Elevilor nu a agreat niciodată propunerea referitoare la creșterea mediei pentru acordarea bursei de merit la 9,50”, susține CNE, care solicită „asumare în luarea deciziilor și verticalitate în comunicarea publică”.

M, TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut