Bugetarii rămân cu salariile întregi

Proiectul de act normativ al Ministerului Finanţelor Publice prevede că salariile şi sporurile bugetarilor se vor menţine în 2021 la acelaşi nivel cu cel din decembrie 2020, valoarea punctului de amendă rămâne la 145 lei, iar voucherele de vacanţă în cuantum de 1.450 lei vor fi acordate şi anul viitor, și vor fi emise doar în format electronic.

Salariile bugetarilor vor fi menținute la același nivel dacă personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2020, iar cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit rămâne la 6.240 lei.
M
inisterul apreciază că menţinerea acordării voucherelor de vacanţă în cuantum de 1.450 lei, până la data de 31 decembrie 2021 va sprijini industria ospitalităţii puternic afectată de efectele pandemiei Covid-19.
Și valoarea fixă a punctului de amendă va fi menţinută la cuantumul din prezent, respectiv 145 lei.
De asemenea, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publice şi funcţiile asimilate acestora se menţin la nivelul
din decembrie 2020. Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine în 2021 cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru decembrie 2020.
Din ianuarie 2021, instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională acordă cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană actualizate la nivelul lunii ianuarie 2019, potrivit normelor în vigoare. Venitul minim de incluziune (beneficiu de asistenţă socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială) va intra în vigoare la 1 aprilie 2022.
Începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2022, cadrele didactice care desfăşoară activitate integrată beneficiază şi de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din salariul de bază al funcţiei de medic, medic stomatolog sau farmacist, corespunzător vechimii în muncă şi gradului profesional deţinut.
Pensiile de serviciu ale unor categorii de bugetari precum personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă, personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, parlamentari, membri ai Corpului diplomatic şi consular al României, precum și pensiile militare de stat nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.

Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul în vitro al COVID-19, de vaccinuri împotriva COVID-19, precum şi serviciile de vaccinare şi testare aferente, altele decât cele scutite de TVA, efectuate până la 31 decembrie 2022.
Până la 31 decembrie 2021, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut