Buceni pentru Buceni. Satul de la poarta veșniciei

Un frumos spectacol aniversar a găzduit Casa de Cultură din Bucea în ultima duminică a lui octombrie, când paleta coloristică a ținutului Crișului Repede este motiv de inspirație artistică pentru artizanii penelului.

În sala de spectacole a acestei instituții de cultură, născută cu 20 de ani în urmă prin grija și dirigenția preotului paroh, Mircea Dejeu, a avut loc spectacolul acestui, hai să-i spunem, anotimp aniversar, când acest sediu numără două decenii de la darea în folosință, grupul vocal bărbătesc ,, Craii Măgurii’’ au zece ani de când și-au unit vocile, iar noul grup artistic ,, Cununa Craiului’’, abia acum a primit certificatul de naștere.

Buceni pentru Buceni a reunit toate tinerele, dar și mai vârstnicele și împlinitele valori artistice și culturale ale acestei frumoase localități de la Poarta Transilvaniei, a cărei lungă și importantă istorie a fost nu de mult bine rânduită și așezată întru-n plăcut și interesant volum de aproape o mie de pagini, intitulat ,, Satul de la poarta veșniciei’’, semnat de Cristian Claudiu Filip și Mircea Dejeu.

La Bucea, centrul civic reunește toate instituțiile unui sat al bunilor gospodari, iubitori de muncă onestă, istorie, religie, cultură și tradiții nepieritoare. Aici se găsește impunătorul locaș de cult creștin – ortodox, terminat cu vreo 40 de ani în urmă de tânărul preot, pe atunci, Mircea Dejeu, aici este Casa de Cultură, bisericuța, monument istoric, construită în anul 1791, în care se fac toate slujbele religioase închinate Maicii Domnului, cu lumină numai de la lumânări.

Tot în această vatră istorică a fost ridicat, tot prin grija preotului, un impunător monument pe care sunt trecute numele celor 37 de eroi ai satului căzuți în cele două războaie mondiale, pe al cărei vârf se află marele vultur cruciat. În spatele lui se găsește Muzeul satului, Școala primară și un părculeț de joacă pentru cei mici.

Spectacolul aniversar a fost deschis de preotul Mircea Dejeu, după ce s-a intonat Imnul României și s-a păstrat un moment de reculegere pentru doi din membrii fondatori ai grupului, care au trecut la cele veșnice, după care a salutat o sală plină, inclusiv oaspeții din afara localității și pe primarul comunei Negreni, juristul Dorin Manea. Preotul Dejeu a prezentat apoi programul zilei și a insistat pe scurta, dar frumoasa activitate a Grupului Vocal Bărbătesc ,,Craii Măgurii’’, care a împlinit zece ani de când urcă pe scenele județului Cluj, ale țării și chiar ale Europei.

Astăzi, a spus preotul Mircea Dejeu, aniversăm zece ani de la înființarea Grupului Vocal ,, Craii Măgurii’’ și nașterea unui nou grup, ,, Cununa Craiului’’, ce reunește tineri elevi și studenți ai localității noastre, coordonați de Teodora și Mircea Onisie, Roxana și Mircea Mureșan, dar și 20 de ani de când funcționează această Casă de Cultură, în care am desfășurat multe și importante evenimente cultural – artistice și de altă natură ale comunității noastre locale.

Foarte pe scurt: acest grup de amatori se află la poarta de intrare a europenilor în județul Cluj, aflată la jumătatea distanței dintre municipiile Oradea și Cluj – Napoca. Numele de Crai are iz regal și vine de la istoria locului, unde Regele Matei Corvin a călcat aceste pământuri pentru a vedea traiul supușilor săi. Măguri vine de la unul dintre cele mai înalte dealuri din zonă.

Grupul are în componența sa membri cu vârste între 30 și 70 de ani, de diferite profesii și ocupații, repertoriul și-l aleg singuri, este bogat și cuprinde cântece de petrecere, colinde, cântece patriotice, cântece religioase, cântece de uliță și de cătănie.

Straiul este în costum tradițional specific satului de pe valea Crișului Repede. Acum 10 ani, grupul a apărut la televiziunea Hora, iar la trei ani au scos primul CD ”Pogorât- a pogorât”, colinzi din strămoși, cu sprijinul și binecuvântarea ÎPS Andrei. Despre acest CD au avut cuvinte de apreciere regretatul maestru Dumitru Fărcaș, prof. univ. Ioan Bocșa, conf. univ. dr. Ioan Pop de la Academia de Muzică Gheorghe Dima, care sprijină și colaborează cu grupul, apoi Cornel Udrea și Vasile Coca.

În 2017, apare al doilea CD cu cântece de petrecere, uliță și cătănie, iar în octombrie 2018, al treilea CD, ,, Măi române sună goarna’’, care cuprinde 20 de cântece patriotice, începând cu Imnul Național și încheiat cu Imnul satului Bucea, CD dedicat Centenarului Marei Uniri. Anul acesta, a înregistrat al patrulea CD, intitulat ,, Iartă-mă’’, care cuprinde mai multe pricesne și cântece religioase.

Grupul a prezentat mai multe concerte și spectacole în județ, țară și străinătate. În 2014 au participat la Festivalul Național al Grupurilor Folclorice desfășurat la Mioveni – Argeș unde au obținut mențiune, iar în noiembrie, 2015, au obținut Marele Premiu al concursului.

Ar fi multe de spus, a adăugat preotul Mircea Dejeu, însă a trecut la înmânarea mai multor diplome de excelență membrilor grupului, diplome de recunoștință și diplome aniversare.

Spectacolul aniversar a continuat cu recitalurile Grupului ,, Craii Măgurii´´,cu un repertoriu din care nu au lipsit cântece de petrecere, patriotice și de uliță , apoi elevii claselor primare din localitate, coordonați de prof. Angela Pașcalău, au prezentat un program potrivit vârstei lor, urmat de ,, Haba’’ plină de obiceiuri, interpretă cum nu se putea mai bine de membrii tânărului grup nou înființat în peisajul cultural – artistic al Bucei.

Un moment de voce și fluier a adus pe scenă localnicul artist amator, Traian Ilea, iar familia Adina și Cristian Haș a fost îndelung aplaudată, ca și instrumentiștii Vlad Chira și Alexandru Bulzan. Sceneta ,, Nervii’’ a lui Ioan Băieșu a fost pusă în scenă de prof. Doru Rus și interpretată de tinerii Alina Abrudan și Cosmin Criste, iar Aurica Sărăcuț și Ioana Popuțe, au onorat publicul cu cântece populare, după ce conf. univ. dr. Ioan Pop, și-a dovedit măiestria profesională și la orgă.

După ce a fost prezentat și Imnul Bucei, participanții la acest eveniment aniversar au gustat o palincă, un pahar de vin, au servit mici, grătare, prăjituri, plăcinte, sărățele, cafele, sucuri si apă, într-o plăcută agapă oferită de preotul Mircea Dejeu, cu sprijinul prietenilor și sponsorilor.

Acum, la Bucea, se pregătesc alte două evenimente majore, donarea de sânge în ziua de 7 noiembrie și inaugurarea marii cruci luminate de pe culmea Bucei.

Dumitru VATAU

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut