Belișenii blocați să-și exprime voința cu privire la rămânerea comunei lor în Parcul Natural Apuseni

Prefectura Cluj a atacat în intanță hotărârea de consiliu local privid referendumul din 4 decembrie

 

Consultarea populară programată în 4 decembrie a.c. în cadrul căreia locuitorii din comuna Beliș urmau să se pronunțe dacă mai doresc sau nu ca zona în care trăiesc să mai facă parte din aria protejată Parcul Natural Apuseni nu va mai avea loc. Și asta deoarece hotărârea de consiliul local al comunei Beliș prin care a fost convocat referendumul a fost atacată în Contencios administrativ de Instituția prefectului Județului Cluj. Prin urmare, până la pronunțarea instanței cu privire la legalitatea hotărârii consilierilor locali din Beliș, demersul este suspendat.

Juriștii Prefecturii arată că, deși legea permite consiliilor locale sau județene, după caz, la propunerea primarului sau a președintelui consiliului județean să stabilească problemele ce vor fi supuse referendumului local, posibilitatea de stabilire a caracterului de problemă de interes deosebit nu este absolută, iar autoritățile publice implicate nu beneficiază de o putere discreționară în această materie. „În acest sens, sfera problemelor propuse de competențe spre atribuirea caracterului de interes deosebit trebuie corelată și este astfel limitată de competențe sau atribuții stabilite de lege pentru aceste autorități publice. Astfel, consiliul local va putea adopta o hotărâre asupra unei probleme, calificând-o drept problemă de interes deosebit, doar dacă aceasta nu excede cadrului competențelor acestuia”, se arată în plângerea înaintată la Tribunal.

În acțiunea de Contencios administrativ înaintată la Tribunalul Cluj de Instituția Prefectului se solicită anularea hotărârii adoptată de Consiliul Local Beliș din 31 octombrie 2020 privind organizarea unui referendum pe raza comunei pentru consultarea populației privind excluderea unității administrative din Parcul Natural Apuseni.

Prefectura își motivează acțiunea arătând că „pentru încetarea regimului de arie naturală protejată, procedura de urmat este cea prevăzută de articolul 56´1 aliniatul (1) pe baza studiului de fundamentare științific, documentația cartografică cu limitele ariei naturale protejate, cu evidențierea categoriilor de folosință a terenurilor, suprafața situației juridice a terenurilor, cu precizarea formei de proprietate și a proprietarilor la data înființării ariei(…) și nu organizarea unui referendum local, care, în acest caz, este fără finalitate și apare ca inutil”. „(…)Considerăm că Hotărârea Consiliului Local Beliș nr 76 din 31.10.2022 este nelegală, încălcând în mod direct acte normative de nivel superior, întrucât problema cu privire la care se dorește consultarea cetățenilor excede competența autorităților publice locale de vreme ce privește limitele Parcului Natural Apuseni, care fac obiectul exclusiv al proprietății publice și administrarea lui aparține autorității publice centrale”, se arată în plângerea formulată de Prefectura Cluj, precizând-se, totodată, că „prin raportarea obiectului hotărârii consiliului local la dispozițiile legale aplicabile în materie și anume OUG nr 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, acest act normativ nu-i conferă consiliul local competența de a reglementa în acest mod.

În acțiunea înaintată la Tribunalul Cluj se mai solicită anularea programului calendaristic al acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a referendumului local din 4 decembrie 2022.

Prin urmare considerăm că se impune anularea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beliș nr. 77 din 31.10.2022 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a referendumului local din 4 decembrie 2022”, se menționează în acțiunea civilă.

Management dezastruos

Primăria Beliș a inițiat în această toamnă procedurile pentru ca unitatea administrativă să fie scoasă din arealul Parcului Natural Apuseni. Motivul este legat de modul în care se realizează managementul la nivelul Parcului Natural Apuseni. Reprezentanții comunei spun că suprafața extrem de mare de pădure care s-a uscat în această zonă protejată din Munții Apuseni din cauza gândacului de scoarță arată incapacitatea administratorilor Parcului de a gestiona astfel de probleme și spun că nu se justifică rămânerea acestei unități administrative în acest areal deoarece împiedică dezvoltarea.

Parcului Natural Apuseni” este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a V-a, având o suprafață totală de 75.784 ha. Parcul se întinde pe teritoriile administrative ale județelor Cluj, Alba și Bihor.

Prin Hotărârea de Guvern 230/2003 s-au stabilit limitele „Parcului Natural Apuseni”. Începând cu anul 2004, s-a înfiinţat Administraţia Parcului Natural Apuseni ca subunitate a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Oradea în urma semnării contractului de administrare a Parcului între Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.

În ultimii ani, o suprafață extinsă de pădure de brad și molid s-a uscat din cauza unei insecte cunoscută popular sub numele de ipide-gândaci de scoarţă sau gândaci tipografi.

Regulile din parc împiedică dezvoltarea comunei”

Primarul Viorel Matiș spune că a inițiat acest demers deoarece regulile aplicate la nivelul Parcului împiedică dezvoltarea comunei iar pe de altă parte suprafața fondului forestier este gestionată greșit.

Prin interzicerile și felul în care au administrat Parcul Natural Apuseni au apărut infestările cu ipide ceea ce nu e normal să apară așa ceva într-o pădure. Eu i-aș întreba ce au protejat prin măsurile de protecție pe care le-au avut. Au distrus pădurea? Ne blochează foarte mult în dezvoltarea comunei pentru că ne dau niște limite de dezvoltare care nu sunt normale. Spre exemplu, în centrul satului Giurcuța de Sus nu pot să construiesc nimic. Or, nu e normal așa ceva. De asemenea, limitele impuse în PUG ne afectează foarte mult. Spre exemplu, la Giurcuța de Jos unde a fost vatra satului nu avem voie să o includem în PUG în condițiile în care acolo a fost vatra satului”, a explicat Viorel Matiș. Primarul a spus că a gândit o serie de proiecte pentru a atrage turiști la Beliș însă nu a reușit să le implementeze din cauza limitărilor impuse de faptul că unitatea administrativă este inclusă în Parcul Natural Apuseni. „Am dorit să facem trasee de biciclete și de ATV-uri, însă nu ni s-a permis. Nu putem construi, nu ne putem dezvolta, nu putem face nimic”, a spus Matiș.

Edilul a spus că așteaptă ca instanța să se pronunțe vizavi de acțiunea înaintată de Prefectura Cluj, precizând că este convins că hotărârea privind convocarea referendumului este legală și că locuitorii comunei își vor putea exprima în mod democratic voința cu privire la regimul teritoriului comunei lor.

Cosmin PURIȘ

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut