Bani pentru producătorii clujeni de grâu, afectați de importurile din Ucraina

Ministerul Agriculturii a stabilit un sprijin financiar pentru producătorii români afectați de creșterea importurilor de cereale din Ucraina, care reprezintă suma care se acordă pentru compensarea cheltuielilor angajate pentru depozitarea cantităților de grâu obținute în 2022 și înregistrate în spații de depozitare la 1 februarie 2023.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că primește Cereri de acordare a sprijinului financiar pentru producătorii agricoli din sectorul cereale, până în 11 mai, inclusiv. Cererile se depun / transmit (prin fax/poştă/eletronic) la Centrele APIA (APIA Cluj – Cluj-Napoca, b-dul Muncii, nr. 18, telefon/fax: 0264-456.454; 0264-456.455, e-mail: apia.cluj@apia.org.ro). Documentele justificative depuse / transmise în copie trebuie certificate pentru conformitate cu originalul de solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură, și vor purta sintagma “conform cu originalul”.

Cine poate primi banii

Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate: * să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cererea unică de plată 2022, din care se identifică culturile înfiinţate în anul agricol 2021-2022, precum şi suprafeţele de teren aferente culturii de grâu, determinate în urma tuturor controalelor administrative şi pe teren * să fi depozitat producţia proprie de grâu a anului 2022 în spaţii de depozitare pentru produse agricole proprii sau în spaţii de depozitare ale terţilor, la data de 1 februarie 2023 * beneficiarii nu pot solicita grantul pentru cantităţile de grâu, depozitate la data de 1 februarie 2023 în spaţii proprii de depozitare pentru produse agricole, care provin din achiziţii de la terţi, şi nu din producţia proprie.

Documentele care însoțesc cererea de acordare a unei măsuri de sprijin de urgență sunt: * în cazul depozitării la terţi, copia contractului de depozit custodie temporară şi prestări servicii, încheiat între deponentul producător agricol şi depozitar, certificată prin semnătură, purtând sintagma “conform cu originalul” * copie a documentului de coordonate bancare, în condiţiile în care acestea sunt diferite faţă de cele înscrise în cererea unică de plată 2022; copiile documentelor de identificare existente la dosarul cererii unice de plată depuse la APIA pentru anul de cerere 2022, în cazul în care nu sunt modificate, rămân valabile şi pentru acordarea prezentului ajutor * declaraţie pe propria răspundere în cazul producătorilor agricoli persoane fizice, prin care se susţine situaţia privind stocul de grâu la data de 1 februarie 2023.

Cuantumul unitar al grantului se exprimă în lei/tonă şi se calculează de APIA, prin raportarea sumelor alocate la cantităţile totale depozitate, stabilite şi comunicate de Centrele Judeţene APIA, ca fiind eligibile la plată după verificarea solicitărilor.

Resursele financiare totale alocate sunt de 99,233 milioane de lei şi reprezintă echivalentul sumei de 20,1 milioane de euro, stabilit la cursul de schimb de 4,9370 lei/euro, din care, 49,616 milioane de lei reprezintă finanţare externă nerambursabilă prin Fondul European de Garantare Agricolă, iar 49,616 milioane de lei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), pe anul 2023.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut