Bani pentru înființarea de pepiniere

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat apelul de proiecte pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere.

Ajutorul vizează cel puțin una din următoarele activități: * dezvoltarea / modernizarea pepinierelor forestiere existente, acolo unde capacitățile existente sunt învechite sau insuficiente * înființarea de pepiniere noi * crearea de capacități de prelucrare și condiționare a semințelor forestiere * realizarea unor noi plantaje forestiere.

Sprijinul financiar este acordat deținătorilor publici și privați de păduri, autorizați pentru producerea de material forestier de reproducere (MFR), și/sau producătorilor autorizați de MFR pentru înființarea / dezvoltarea / modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și pentru producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere.

Alocarea financiară acordată este de 32 milioane euro (157.404.800 lei). Valoarea minimă eligibilă a proiectului este de 200.000 euro (983.780 lei), fără TVA, iar valoarea maximă eligibilă este de cel mult 2.000.000 euro (9.837.800 lei), fără TVA. Un beneficiar poate să depună mai multe cereri de finanțare, dacă acestea au proiecte tehnico-economice separate și se referă la obiective distincte. Sesiunea este de tip necompetitiv, apel deschis, pe principiul „primul venit, primul servit”, în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare, dar nu mai târziu de 29 februarie 2024.

Cine poate primi banii

Solicitant de finanțare poate fi orice deținător public sau privat de pădure, autorizat pentru producerea de material forestier de reproducere (MFR) ori producător autorizat de MFR, indiferent de mărimea sa.

Deținători publici pot fi Romsilva, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județ) și alte persoane juridice de drept public. Deținători privați pot fi persoanele fizice autorizate, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat. Producătorii autorizați de MFR sunt persoanele fizice și persoanele juridice care dețin o autorizație în acest sens, conform legislației în vigoare.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut