Bani mărunți pentru cercetarea românească

Cheltuielile efectuate în anul 2021 pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au însumat 5,61 miliarde de lei, reprezentând un procent infim, de numai 0,48% din produsul intern brut, din care pentru sectorul public 0,19% şi pentru sectorul privat 0,29%.

Datele Institutului Naţional de Statistică arată că, din suma totală, 5,13 miliarde lei reprezintă cheltuieli curente (91,4%), iar 481,2 milioane lei cheltuieli de capital (8,6%).
După sursele de finanţare, cele furnizate de întreprinderi au avut cea mai ridicată pondere – 51,8%, urmate de fondurile publice (inclusiv fondurile publice universitare) – 31,6%. Cele mai mari sume din fondurile publice au fost primite de unităţile din sectorul guvernamental (73,1%), urmate de cele din învăţământul superior (65,6%).
Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinătate au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din mediul de afaceri (57,4%), sectorul guvernamental (24,6%) şi învăţământul superior (17%).
La începutul acesdtui an, în cercetare-dezvoltare lucrau 47.011 de salariaţi, din care 21.617 erau femei (46%). După nivelul de pregătire profesională, 85,8% dintre ei aveau studii superioare (40.320 salariaţi), iar 14,2% aveau alt nivel de pregătire (6.691 salariaţi). În 2021, în cercetare-dezvoltare erau implicate 18.982 persoane cu studii doctorale şi postdoctorale, dintre care 9.425 femei. În funcţie de orele efectiv lucrate, 72,9% dintre salariaţi au lucrat normă întreagă de timp. Pe categorii de ocupaţii, ponderea cea mai mare a fost reprezentată de cercetători – 62,4% din total, respectiv 29.347 salariaţi -, în creştere cu 1.257 salariaţi față de 2020.

Conform unui studiu al KPMG, în prezent, pachetul de facilităţi fiscale oferit de România pentru cercetare-dezvoltare cuprinde o deducere de 50% din totalul cheltuielilor întreprinse, amortizarea accelerată a activelor utilizate şi scutirea impozitului pe veniturile din salarii ale cercetătorilor şi ale altor angajaţi implicaţi în cercetare-dezvoltare și inovare. Pentru comparație, să spunem că în Lituania, Slovacia, Ungaria, Polonia şi Croaţia, deducerile ating valori de până la 300% din totalul cheltuielilor.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut