Bani europeni pentru abatoare de capacitate mică

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunțat că fermierii din zona montană pot solicita fonduri europene prin PNDR 2020 pentru abatoare de capacitate mică până la 31 martie 2021, alocarea financiară disponibilă fiind de 12,9 milioane de euro, a anunţat.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a anunţat prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finanţare pentru realizarea abatoarelor de capacitate mică din zona montană până la 31 martie 2021, ora 16:00. Alocarea financiară disponibilă fermierilor prin submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole” – componenta investiţii de capacitate mică din zona montană din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) este de 12.930.334 de euro.
Solicitările de finanţare se depun exclusiv online pe www.afir.info până la data limită sau până când, prin totalul cererilor depuse, se atinge plafonul maxim de 150% din valoarea alocării.

Fondurile disponibile pentru depunere în acest moment sunt de aproape 18,8 milioane de euro. Pragul minim de selecţie pentru proiectele depuse este de 10 puncte, valabil pentru întreg intervalul 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021. Fondurile nerambursabile acordate prin submăsura 4.2 – componenta investiţii de capacitate mică din zona montană pot ajunge până la maximum 300.000 euro/ proiect.
Finanţarea nerambursabilă acordată prin PNDR 2020 este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru realizarea unui abator de mică capacitate în zona montană, în cazul în care acesta este realizat de către IMM-uri. Pentru grupuri de producători, cooperative sau societăţi cooperative intensitatea sprijinului acordat poate ajunge până la 70%. Dacă este realizat de alte întreprinderi decât cele menţionate anterior, finanţarea PNDR va fi de maximum 40%.
Sunt eligibile pentru finanţare investiţiile în unităţi de sacrificare de capacitate mică destinate porcinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, în conformitate cu Ordinul 35/ 2011 (privind aprobarea condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică, cu modificările şi completările ulterioare), care sunt amplasate în localităţi din zona montană. Capacitatea maximă de sacrificare a unui abator de capacitate mică, incluzând tăierile de urgenţă, presupune un maxim de 5 UVM (unitate vită mare)/zi şi încadrarea în 200 de capete/lună pentru porcine, ovine sau caprine şi de 40 de capete/lună pentru bovine.
Dacă se realizează o investiţie pentru un centru de sacrificare acesta trebuie să funcţioneze pentru cel mult 2,5 UVM/zi şi să se încadreze în 100 de capete/lună pentru porcine, ovine sau caprine şi în 20 de capete/lună pentru bovine.
Pentru a depune o cerere de finanţare a unei unităţi de sacrificare de capacitate mică, în zona montană, fermierii trebuie să respecte prevederile Ghidului solicitantului şi anexele aferente acestuia, publicat pe site-ul www.afir.info, la secţiunea Investiţii PNDR în pagina dedicată submăsurii 4.2.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut