Au fost demarate  lucrările tehnice pentru Centura Metropolitană

Municipalitatea anunţă că au demarat lucrările tehnice pentru întocmirea studiilor topografice și geotehnice pentru Centura Metropolitană a Clujului.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor urbane situate în Zona Metropolitană Cluj prin dezvoltarea unui drum nou de mare capacitate – centura metropolitană – și modernizarea drumurilor de legătură. În acelaşi timp, scopul proiectului este îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, respectiv a mobilității populației, bunurilor și serviciilor din județul Cluj.

“Primăria Cluj-Napoca a dat Ordinul de începere pentru întocmirea SF, PUZ și DTAC pentru proiectul ”Drum Transregio Feleac TR35” în toamna anului trecut (octombrie 2018), iar anul acesta (în luna martie) s-a predat documentația ”Studiul alternativ de traseu”, care cuprinde un număr de opt variante de traseu studiate.

La recomandarea specialiștilor, municipiul Cluj-Napoca a optat pentru varianta 8- V8. Urmează stabilirea și definitivarea tuturor lucrărilor și funcțiunilor prevăzute în această variantă, după care, conform procedurilor specifice, echipele tehnice se vor deplasa în zonele studiate pentru a efectua lucrările necesare acestei faze: măsurători, marcaje, bornări, foraje, amenajări tehnice. Solicităm cetățenilor ce dețin cu orice titlu imobile situate de-a lungul coridorului și în cadrul zonelor studiate să permită accesul echipelor tehnice și utilajelor acestora pentru efectuarea în bune condiții a măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice, a studiilor arheologice și a oricăror operațiuni necesare studiului de fezabilitate – în conformitate cu prevederile Legii 255/2010”, transmit reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca.

Activitățile menționate mai sus vor fi realizate în perioada mai-septembrie 2019.

A.M.C.

Articole din aceeasi categorie