APIA demarează Campania de plăți în avans pentru anul 2020

Centrul Județean Cluj al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)a anunțat că, în 16 octombrie 2020, au început plățile în avans în cadrul schemelor de plăți directe și al măsurilor de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 819/2020, au fost stabilite următoarele cuantumurile la hectar ale plăților directe pentru anul de cerere 2020

Denumire scheme APIA

Cuantum 2020

(euro/ha)

Alocare 2020 (euro) conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1017/2020

Schema de plată unică pe suprafață – SAPS

98,7381

974,939,000

Schema de plată redistributivă

primul interval:1-5 ha inclusiv – 5,0000

al doilea interval: peste 5

și până la 30 ha inclusiv) – 48,1053

104,163,000

Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (plata pentru înverzire)

57,8245

570, 959,000

Schema de plată pentru tinerii fermieri

36,6119

20,547,000

Cuantum 2020

(euro/cap)

Alocare 2020 (euro) conform Hotărârii de Guvern nr. 819/2020

Schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine

17,9060

71,300,000

Nivelul plăților în avans va fi de până la 70% în cazul plăților directe. Plățile se fac în lei, utilizând cursul de 4,8725 lei/euro. În cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale nivelul avansului va fi de până la 85%, la cursul de 4,7830 lei/euro.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut