Apare o nouă meserie în România: intermediarul imobiliar

O nouă propunere legislativă privind organizarea activității de intermediere imobiliară, inițiată de parlamentari din circumscripții electorale din întreaga țară, a fost depusă la Camera Deputaților și înregistrată la Senatul României pentru dezbatere în prima etapă de legiferare.

Propunerea vizează mai multe schimbări în piața imobiliară din România. Astfel, se are în vedere reglementarea unei noi profesii liberale, cea de intermediar imobiliar, care va putea fi exercitată de persoane fizice (agent imobiliar) și de persoane juridice (agenții imobiliare). De asemenea, vor fi definite activitățile profesionale specifice intermediarului imobiliar, precum și rolurile pe care acesta le poate avea într-o tranzacție imobiliară (intermediar exclusiv sau intermediar de tranzacție). Proiectul impune și principiul obligativității exercitării activității doar pe baza unui contract, încheiat în scris, precum și înființarea Registrului Electronic Național al Intermediarilor Imobiliari (RENII), în care toți agenții imobiliari sunt obligați să se înscrie pentru a putea profesa.

Accesul în profesie este condiționat de efectuarea unui curs de formare inițială de 180 de ore, dintre care minim 60 de ore de practică, precum și de efectuarea formării profesionale continue, la un interval de 3 ani. Activitățile de intermediere imobiliară vor putea fi desfășurate doar după obținerea Autorizației de agent imobiliar și înscrierea în RENII. Intermediarii imobiliari vor avea obligativitatea asigurării de răspundere civilă profesională, iar în relațiile dintr-o tranzacție imobiliară vor trebui să respecte norme de conduită specifice, având drepturi dar și obligații.

Pe de altă parte sunt stabilite norme de protecție a consumatorilor, care stipulează obligații de informare clare și precise despre imobil și tranzacție ce trebuie furnizate dobânditorului sau înstrăinătorului, precum și conținutul contractului de intermediere imobiliară.

Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este desemnată că autoritate publică competentă pentru profesia de intermediar imobiliar, care va impune sancțiuni pentru abaterile disciplinare și nerespectarea obligațiilor legale.

La eleborarea proiectului legislativ au fost consultate mai multe asociații profesionale și patronale ale agenților imobiliari și agențiilor imobiliare, printre care ABI (Asociația Brokerilor Imobiliari), APAIR (Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România) și CEIR (Comunitatea Elitelor în Imobiliare din România).

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut