ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

privind închirierea prin licitaţie publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T5, T6 situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, zona pietonală, a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T1, T4 situate pe zona pietonală Piaţa Unirii, latura vest, a modulelor M1-M6 din cadrul chioşcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca,
Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3
Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857
Adresa: Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3
Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraş
Obiectul procedurii de licitaţie publică:
Închirierea prin licitaţie publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T5, T6, situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, zona pietonală.
Închirierea prin licitaţie publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T1,T4, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piaţa Unirii, latura vest.
Închirierea prin licitaţie publică a modulelor M1-M6 din cadrul chioşcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3.
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Documentaţiile de atribuire au fost aprobate prin H.C.L. nr. 271/2020, nr. 150/2021, nr. 268/2020 şi nr. 182/2021.
Documentaţiile de atribuire sunt afişate pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administraţie/Transparenţă/Licitaţii.
Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Autorizări comerţ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.02.2022 ora 16.30.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 22.02.2022, ora 10.00.
Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetăţeni – registratura, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca.
Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru fiecare teren destinat amplasării teraselor de alimentaţie publică T5, T6, situate pe zona pietonală Bulevardul Eroilor (cu precizarea explicită a terasei T__, pentru care se depune oferta), pentru fiecare teren destinat amplasării teraselor de alimentaţie publică T1, T4, situate pe zona pietonală din Piaţa Unirii, latura vest (cu precizarea explicită a terasei T__, pentru care se depune oferta), pentru fiecare modul M1-M6 (cu precizarea explicită a modulului M__, pentru care se depune oferta).
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 23.02.2022, ora 12,00, la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.
Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 2-4, judeţul Cluj, telefon 0264-596110. Termenul de sesizare al instanţei este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.
Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 28.01.2022.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut