ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ privind închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ
privind închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4 situată în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Emile Zola, a terasei T1 situată pe zona pietonală Piaţa Unirii, latura vest, a teraselor de alimentaţie publică T7, T8, T9, situate pe zona pietonală Bulevardul Eroilor, a modulelor M2, M4, M5, M6 din cadrul chioşcurilor de comercializare flori amplasate în Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3 şi a teraselor de alimentaţie publică T1, T2, T3, situate în Piaţa Lucian Blaga, latura nordică şi a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4, situată pe strada Emil Isac, latura sudică
Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857
Adresa: Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3
Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraş
Obiectul procedurii de licitaţie publică:
Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4 situată în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Emile Zola.
Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T1 situată în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piaţa Unirii, latura vest.
Închirierea prin licitaţie publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T7, T8, T9, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Bulevardul Eroilor.
Închirierea prin licitaţie publică a modulelor M2, M4, M5, M6 din cadrul chioşcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3.
Închirierea prin licitaţie publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T1, T2, T3, situate în Piaţa Lucian Blaga, latura nordică şi a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4, situată pe strada Emil Isac, latura sudică.
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Documentaţiile de atribuire au fost aprobate prin H.C.L. nr. 271/2020, H.C.L. nr. 150/2021, H.C.L. nr. 268/2020, H.C.L nr. 151/2021, H.C.L nr. 182/2021 şi H.C.L. nr. 103/2023.
Documentaţiile de atribuire sunt afişate pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administraţie/Transparenţă/Licitaţii.
Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Autorizări comerţ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2023 ora 16,30.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 31.03.2023, ora 10.00.
Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetăţeni – registratura, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca.
Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru terenul destinat amplasării teraselor de alimentaţie publică (cu precizarea explicită a terasei T___ pentru care se depune oferta), respectiv în câte un exemplar pentru modulele M2, M4, M5, M6 din cadrul chioşcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3, (cu precizarea explicită a modulului M___ pentru care se depune oferta).
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.04.2023, ora 10,30, la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.
Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 2-4, judeţul Cluj, telefon 0264-596110, email tr-cluj-reg@just.ro. Termenul de sesizare al instanţei este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.
Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 07.03.2023.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut