ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ privind închirierea prin licitaţie publică a spațiilor comerciale cu terasele de alimentație publică aferente, reprezentând Lotul nr. 1, Lotul nr. 2 și Lotul nr. 3, amplasate în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ
privind închirierea prin licitaţie publică a spațiilor comerciale cu
terasele de alimentație publică aferente, reprezentând Lotul nr. 1, Lotul nr. 2 și Lotul nr. 3, amplasate în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca

Autoritate contractantă: Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4305857;
Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3;
Datele de contact: Serviciul Baze sportive, Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. FN, tel. 0799.714.877, persoana de contact: Marcel Pîrvu
Obiectul procedurii de licitație publică: închirierea prin licitaţie publică a spațiilor comerciale cu terasele de alimentație publică aferente, reprezentând Lotul nr. 1, Lotul nr. 2 și Lotul nr. 3, amplasate în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca;
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
Documentația de atribuire a fost aprobată prin H.C.L. nr. 215/2021, modificată prin H.C.L. nr. 678/2022;
Documentația de atribuire este afișată pe site-ul https://primariaclujnapoca.ro/transparenta/licitatii
Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Baze sportive, Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. FN, tel. 0799.714.877, e-mail marcel.pirvu@primariaclujnapoca.ro.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.09.2022, ora 16:30;
Termenul limită de depunere a ofertelor: 05.10.2022 ora 10:00;
Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratură, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor, nr. 7, Cluj-Napoca;
Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru fiecare spațiu comercial situat în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni, cu precizarea explicită a lotului L__, pentru care se depune oferta.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06.10.2022 ora 10:00 la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor, nr. 3, Cluj-Napoca;
Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților, nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare;
Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 14.09.2022.

 

 

 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut