Anunț de mediu

Municipiul Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului și fără evaluarea impactului aupra corpurilor de apă) pentru proiectul ”INFIINTAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA PRIN APORT VOLUNTAR – RUNDA I, ORGANIZARE DE ȘANTIER, IMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI” în municipiul Cluj-Napoca, strada Platanilor, nr. F.N., județul Cluj
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 și la următoarea adresa web: http://apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut