ANOSR sesizează Avocatul Poporului în privința OUG nr. 8/2021

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță că a transmis către Avocatul Poporului un memoriu cuprinzând „necesitatea sesizării Curții Constituționale a României cu o excepție de neconstituționalitate privind Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2021” – actul normativ care stabilește eliminarea accesului gratuit al studenților la transportul feroviar.

Pe lângă demersurile ce țin de modificarea OUG 8/2021 în Parlamentul României, ANOSR a analizat constituționalitatea actului normativ care elimină transportul gratuit al studenților atât din perspectiva procedurii de adoptare, cât și cu privire la drepturile afectate.

„Pentru a ne putea afla în situația adoptării unei ordonanțe de urgență, Constituția României stabilește, la art. 115, anumite condiții care necesită să fie îndeplinite cumulativ, după cum urmează: să existe o situație extraordinară, reglementarea acesteia să nu poată fi amânată, urgența să fie motivată în cuprinsul ordonanței. În concret, OUG nr. 8/2021 încalcă toate aceste condiții și, mai mult, contrar prevederilor Constituției, afectează dreptul la egalitate în fața legii (art. 16), dreptul la învățătură (art. 32) și regimul privind protecția tinerilor (art. 49) din Constituția României, republicată. Curtea ar trebui să rețină, astfel, că Guvernul a acționat eminamente pentru a îndeplini prin OUG o viziune politică a faptului că studenții nu ar trebui să aibă acest drept. După cum este lesne de înțeles, asemenea aprecieri de oportunitate nu pot justifica în nicio măsură emiterea unei Ordonanțe de Urgență. Nu se poate identifica nici măcar un singur element de natură a determina schimbarea situației de fapt în sensul de a tinde spre o situație extraordinară, darămite îndeplinirea condițiilor pentru survenirea unei situații extraordinare” – arată ANOSR.

Reprezentanții studenților sunt de părere că un element important al viciilor de neconstituționalitate este faptul că „Guvernul, în preambulul OUG și în nota de fundamentare, nu a motivat deloc existența unei situații extraordinare și necesitatea  reglementării ce nu poate fi amânată”, ci s-a limitat la a invoca situația economico-financiară generată de pandemia de COVID-19 ca „motiv absolut și suficient de eliminare a unei forme de protecție socială”.

„În cazul eliminării gratuității transportului feroviar pentru studenți, nu există nici măcar o singură referire la această modificare în preambulul OUG. Cu toate acestea, preambulul face referire, pentru motivarea măsurii de la art. VI, punctul 1, la situația socială precară a studenților în contextul pandemiei, argumentare care se află în antiteză cu măsura luată la art. VI, punctele 2 și 3, care prin eliminarea gratuității înrăutățește tocmai situația socială pe care guvernul o recunoaște ca justificare pentru alte măsuri” – susțin reprezentanții studenților.

ANOSR consideră că invocarea pandemiei cu SARS-COV-2 drept justificare a adoptării unei ordonanțe de urgență în peste 9 domenii de reglementare simultane este „excesivă” și „naște dreptul discreționar al Guvernului de a abuza de delegarea legislativă pe toată durata pandemiei”.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut