Aniversară. Filiala Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – zece ani de activitate (2002-2012)

La aniversarea, în 28 mai 2012, a unui deceniu de existenţă, Filiala Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice se prezintă ca un organism viu, activ, angajat în cercetarea agricolă de performanţă, de orientare modernă, integrat în procesul apropierii agriculturii ţării la standardele Uniunii Europene.

După cum ne spunea preşedintele filialei, dl Prof.univ.dr. Leon Muntean – aflat în această poziţie de la fondarea acesteia şi pînă astăzi – Filiala Cluj-Napoca a ASAS are în prezent o structură complexă, reunind în cele zece comisii de lucru: „Ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare, gospodărirea apelor şi protecţia mediului”(2002); „Cultura plantelor de cîmp” (2002); „Horticultură” (2002); „Zootehnie” (2002); „Medicină veterinară” (2002); „Economie agrară” (2002); „Mecanizare” (2005); „Biotehnologii” (2010); „Industrie alimentară” (2010); „Silvicultură” (2011). 30 de personalităţi ştiinţifice consacrate din domeniile amintite – membri de onoare, membri titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi ai ASAS –, alături de care activează şi circa 60 de specialişti, cadre didactice şi cercetători din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, unităţi de cercetare care aparţin filialei şi alte instituţii de învăţămînt şi cercetare. Actualul Birou de conducere al Filialei Cluj-Napoca a ASAS, ales în Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri din 30 octombrie 2009 este alcătuit din: preşedinte – Prof.univ.dr. Leon Sorin Muntean, trei vicepreşedinţi – Prof.univ.dr. Liviu Alexandru Mărghitaş, Prof.univ.dr. Alecsandru Ioan Baba şi Prof.univ.dr. Ioan Haş; secretar ştiinţific – Prof.univ.dr. Mihai Rusu.

În structura actuală, Filiala Cluj-Napoca a ASAS contribuie la o mai bună organizare şi coordonare a activităţii de cercetare ştiinţifică zonală din domeniile agriculturii, medicinii veterinare, industriei alimentare, silviculturii, protecţiei mediului şi dezvoltării rurale. Unităţile de cercetare-dezvoltare care aparţin Filialei Cluj-Napoca a ASAS, cu toate greutăţile privind finanţarea, desfăşoară activităţi notabile de cercetare şi extensie a rezultatelor ştiinţifice obţinute. Potrivit interlocutorului nostru, Filiala Cluj-Napoca a ASAS, alături de celelalte filiale din ţară şi întreaga reţea de institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare din ASAS, prin Prezidiul Academiei şi secţiile ştiinţifice ale acesteia, participă la fundamentarea ştiinţifică a politicii agrare a ţării, în spiritul conceptului de integrare în Uniunea Europeană. Totodată, împreună cu instituţiile abilitate, contribuie la transferul rezultatelor cercetării ştiinţifice în unităţile de producţie. În acest context, activitatea de extensie în producţie a rezultatelor cercetării ştiinţifice trebuie îmbunătăţită prin contribuţia fiecărei unităţi de cercetare în zona sa de activitate.

***

La aniversarea celor zece ani de activitate, Filiala Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”” organizează astăzi, 16 mai 2012, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, o reuniune ştiinţifică cu tema: „Evaluarea şi îmbunătăţirea activităţii filialelor ASAS”. Programul reuniunii este următorul: între orele 9-12.15, la Centrul de cercetare pentru Biodiversitate al USAMV Cluj-Napoca: deschiderea reuniunii, evaluarea activităţii filialelor ASAS (în perioada 2001-2011); discuţii, propuneri şi concluzii privind îmbunătăţirea activităţii filialelor ASAS; va fi lansată, în acelaşi cadru, cartea intitulată „Tranziţia la români” de Prof.dr. Emilian Merce, prezintă Prof. univ.dr. Emil Luca • între orele 12.15-13.45 – Vizitarea campusului USAMV Cluj-Napoca şi vizită la Institutul pentru Ştiinţele Vieţii din cadrul USAMV Cluj-Napoca • între orele 15-18 – Vizitarea Staţiunii Didactice a Universităţii.

A consemnat Michaela BOCU

m.bocu@ziarulfaclia.ro

Articole din aceeasi categorie

    Nu exista articole asemanatoare