ANAF zice că a pus ochii pe românii cu averi mari

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis un proiect de ordin prin care încearcă să determine persoanele cu ”avere mare” să se conformeze fiscal în mod voluntar, deoarece consideră că este necesar ca, pe lângă tratamentul fiscal coercitiv reprezentat de control, să se aplice și o asemenea măsură alternativă.

”Persoana fizică cu avere mare” este definită ca persoana fizică rezidentă fiscal în România, care deține o avere, în România și în străinătate, estimată la peste 25 de milioane de euro (echivalent în lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de Banca Națională a României.

Estimarea averii se face pe baza datelor și informațiilor deținute sau obținute de ANAF, privind suma valorilor aferente bunurilor imobile, bunurilor mobile și activelor financiare deținute.

De asemenea, este definit ”grupul persoanelor fizice cu averi mari”, constituit din persoane fizice a căror avere estimată depășește 25 milioane euro, ”în limita numărului aprobat de conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice”, precum și ”grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari” – format din Grupul persoanelor fizice cu averi mari și din persoanele fizice soți/soții și rude/afini de până la gradul al doilea ai/ale acestora.

Grupul de persoane fizice cu averi mari și grupul extins se actualizează o dată la 3 ani (la introducerea persoanelor fizice care îndeplinesc ”norma” de 25 milioane euro) și o dată la 6 ani (la eliminarea celor care nu mai îndeplinesc acest criteriu).

ANAF va notifica persoanele fizice privind la aparteneța la grupul persoanelor fizice cu averi mari, ”în scopul asigurării conformării fiscale”. Pentru aceasta, ANAF poate aplicarea ”tratamente fiscale alternative de creștere a conformării fiscale voluntare, pe baza riscurilor identificate și selecta, pe baza analizei de risc, a persoanelor care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile. Tratamentele fiscale alternative constau în îndrumarea persoanelor în cauză penrtru a se conforma fiscal în mod voluntar, precum și derularea unor programe de notificare a persoanelor respective privind problemele de neconformare identificate.

De toate acestea ar urma să se ocupe Direcția generală control venituri persoane fizice.

Să vedem ce va ieși din asta.

V.D.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut