Adunarea Generală a Composesoratului Săcel

Din lipsă de cvorum, Adunare Generală a membrilor composesoratului Săcel, din data de 29.01.2023, se reprogramează pe data de 19.02.2023 ORA 15, la Căminul Cultural din satul Săcel, com. Băișoara, jud. CLUJ, cu aceeaşi ordine de zi anunţată:

1. Aprobarea desfăşurării de către composesorat a activităţii de exploatare forestieră;

2. Aprobarea achiziţionării unor utilaje forestiere destinate exploatării materialului lemnos de către composesorat;

3. Aprobarea depunerii dosarului şi obţinerii avizului ASFOR pentru desfăşurarea acestei activiţăţi;

4. Aprobarea angajării de personal de specialitate pentru desfăşurarea activităţii de exploatare forestieră;

5. Aprobarea prelungirii pentru o nouă perioadă de 1 an a mandatelor comisiei de cenzori şi a cenzorilor supleanţi;

6. Diverse.

La lucrările adunării generale au dreptul să participe toţi membrii composesori înscrişi în registrul composesorilor. În cazul în care nu se realizează cvorumul, o a treia adunare generală se va convoca în condiţiile prevăzute în statut.

Preşedintele Consiliului de Administraţie, Şipoş Ilie-Daniel.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut