Admiterea la USAMV Cluj-Napoca

Pentru anul universitar 2021-2022, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca scoate la concurs, pentru învățământul cu frecvență și la distanță (ID), la studiile de licență, 840 de locuri bugetate și 797 cu taxă, în 28 de programe de studiu acreditate în cadrul celor cinci facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor.

Conform celor anunțate de reprezentanții universității, din cele 840 de locuri bugetate la nivel de licență, 717 sunt repartizate statistic, 94 sunt alocate pe domenii prioritare de dezvoltare a României, 22 revin absolvenților de licee situate în mediul rural, iar 7 locuri sunt destinate candidaților de etnie romă. Pentru românii de pretutindeni sunt alocate 57 de locuri în total, studii de licență (33, din care 13 cu bursă) și la master (24, din care 6 cu bursă).

Înscrierile pentru studiile universitare de licență vor avea loc on line și on site, între 12 iulie – 24 septembrie 2021.

„Selecția candidaților la studiile universitare de licență (pe domenii și programe de studii) se va face prin concurs de admitere, după media obținută la examenul de bacalaureat (pondere 100%), la Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Facultatea de Zootehnie (domeniul Zootehnie). La Facultatea de Zootehnie, domeniul Biotehnologii, ponderea mediei de bacalaureat va avea 90%, iar acesteia i se adaugă la media finală un eseu motivational (10% pondere). La Facultatea de Medicină Veterinară se vor lua în calcul următorii indicatori: linia de studiu în limba romană – media bacalaureat (60%), probă teoretică, test grilă Biologie clasa a XI-a (20%), respectiv probă teoretică, test grilă Chimie clasa a X-a (20%); linii de studiu în limba engleză și limba franceză – media de bacalaureat sau echivalent (90%), iar la aceasta se adaugă experiența în voluntariat în domeniul creșterii și protecției animalelor (cu atestate și/ sau recomandări, pondere de 10%)” – informează USAMV.

La linia de studiu în limba română, probele teoretice se susțin on site în etapa de înscriere corespunzătoare, în spații special amenajate din universitate. Dacă înscrierea se realizează on line, aceasta va fi completă doar după susținerea probelor teoretice.

Potrivit celor declarate de rectorul USAMV Cluj-Napoca, prof. dr. Cornel Cătoi, în situația în care condițiile de biosecuritate nu vor permite deplasarea candidaților, datorită evoluției pandemiei, admiterea la Medicină Veterinară, linia de studiu în limba română, se va face doar pe baza mediei de la bacalaureat.

Oferta educațională a USAMV pentru cele 27 de programe de masterat cuprinde 450 de locuri la buget și 314 de locuri cu taxă. Perioada de înscriere pentru studiile universitare de masterat, în aceleași condiții ca și la licență, este între 12 iulie – 24 septembrie. Pentru studiile universitare de doctorat, de asemenea cu înscriere on line și on site, sunt alocate 78 de locuri, din care 39 cu bursă.

În total, pentru anul universitar 2021-2022 USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs 1.368 locuri bugetate și 1.111 locuri cu taxă.

Admiterea 2021 va avea următorul calendar: 12 iulie – 6 august, sesiunea I de admitere, pentru studii de licență și masterat; 6 septembrie – 24 septembrie, sesiunea a II-a de admitere, pentru studii de licență și masterat; 6 septembrie – 17 septembrie, sesiune admitere studii doctorale.

Detalii se pot găsi pe site-ul dedicat: https://admitere.usamvcluj.ro/. Pe același portal sunt detaliate și probele de concurs pentru fiecare facultate.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut