Activități remediale în 30 de școli clujene, pe perioada vacanței

Ordinul de ministru nr. 3558/2021, care modifică structura anului școlar 2020-2021, permite desfășurarea activităților educaționale din cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală” și pe durata vacanței de primăvară, astfel încât 30 de unități de învățământ preuniversitar din județul Cluj, în urma consultării elevilor și a părinților, au decis să  programeze și să desfășoare activități de învățare remedială și în perioada acestei vacanțe – anunță Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

În luna martie, 1.665 de elevi clujeni, dintre care 867 de elevi din ciclul primar și 798 de elevi de gimnaziu, au participat la activitățile educaționale remediale, organizate prin implicarea a 142 de cadre didactice (67 de învățători și 75 de profesori pentru disciplinele limba și literatura română și matematică).

În județul Cluj, Programul național pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a, este organizat în 46 de unități de învățământ preuniversitar, dintre care 15 unități în mediul urban și 31 în mediul rural.

Elevii s-au putut înscrie pentru a participa la activitățile de educație remedială ca urmare a solicitării scrise a părintelui/ reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de către părinte pentru întreținerea unui copil, în perioada absenței părinților. Elevii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, dar din diverse motive nu s-au înscris, au posibilitatea să se înscrie și pe parcursul derulării activităților remediale.

„Înscrierea elevilor pentru a participa la aceste activități de educație remedială se realizează permanent, în baza criteriilor de eligibilitate prevăzute în Normele metodologice de aplicare, aprobate prin OME nr. 3.300/2021: elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispun de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/ conexiune fiabilă la internet; elevii  care se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau au situația neîncheiată la cel puțin o disciplină; elevii care au nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare slabe obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului al doilea” – precizează Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Desfășurarea Programului național pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a, finanțat prin POCU, creează cadrul național prin care unitățile de învățământ preuniversitar eligibile desfășoară activități de educație remedială timp de 7 luni, începând cu luna martie 2021, până la sfârșitul anului școlar.

„Având în vedere condițiile în care s-a derulat activitatea didactică în acest an școlar, în cea mai mare parte online, consider că, în special pentru elevii claselor a VIII-a, dar nu numai pentru ei, acest program oferă oportunitatea desfășurării de activități remediale cu prezența fizică a elevilor la școală, permițând acestora îmbunătățirea unor aspecte deficitare în pregătirea lor, fixarea unor conținuturi, cu aportul cadrelor didactice, astfel încât, până la sfârșitul anului școlar să se reducă decalajele față de ceilalți elevi care au avut acces la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului și nu au înregistrat rezultatele școlare slabe la sfârșitul semestrului I”, declară Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut