Acordarea ajutorului financiar pentru pensionari

Casa Județeană de Pensii (CJP) Cluj face precizări privind ajutorul financiar acordat în baza OUG 132/2021 (beneficiari de pensie și/sau de drepturi prevazute de legi cu caracter special care locuiesc în străinătate).

CJP Cluj a anunțat că acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022 este reglementată de prevederilor OUG nr. 132/2021. Potrivit art. 5 din OUG nr. 132/2021, ajutorul financiar se acordă pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special din evidența caselor teritoriale de pensii, care au domiciliul în România sau care fac dovada că locuiesc în România în luna ianuarie 2022.

În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internațional, în cazul beneficiarilor de drepturi de pensie criteriul domiciliului prevăzut de legislația națională, este redefinit ca reședință potrivit art. 1 lit. (j) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, al art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 și dispozițiile Părții a III-a a Ghidului practic privind legislația aplicabilă din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (CEE) și Elveția. Astfel, conform prevederilor Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 Si (CE) nr. 987/2009, prin reședință se înțelege locul în care o persoană este rezidentă în mod obișnuit.

CJP Cluj precizează că, în considerarea celor de mai sus, ajutorul financiar prevăzut la art. 1 si 2 din O.U.G nr. 132/2021 se acordă acelor beneficiari ai sistemului public de pensii, care intră sub incidența regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și/sau a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte, care au locul de ședere permanentă pe teritoriul României.

Reamintim că OUG nr. 132/2021 prevede acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei, astfel încât toți cei care se încadrează în această categorie să aibă un venit de 2.200 de lei, în luna ianuarie 2022. Aajutorul se acordă diferențiat, astfel: * 1.200 lei pentru pensionarii sistemului public de pensii și pentru beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special cu venituri mai mici sau egale cu 1.000 lei * ca diferență între nivelul de 2.200 lei și nivelul veniturilor cumulate din pensie sau din drepturile prevăzute de actele normative cu caracter special, pentru pensionarii și beneficiarii cu venituri între 1.001 – 1.600 lei inclusiv; spre exemplu, pentru o pensie de 1.001 lei se acordă un ajutor de 1.199 lei, pentru o pensie de 1.002 lei, ajutorul va fi de 1.198 lei, iar suma acordată va scădea pe măsură ce pensia este mai mare, astfel că pentru o pensie de 1.600 de lei, ajutorul va fi de 600 de lei.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut