Un sacerdot împlinit

Aflat la vârsta rememorărilor senine, părintele protopop Ioan Jeler poate privi cu bucurie la întreaga lui carieră sacerdotală pe care a onorat-o cu multă înțelepciune și dăruire, în toate slujirile la care a fost chemat, dând în toată această perioadă mărturie despre noblețea omului chemat să fie slujitor al Domnului, dar mai presus de toate să rămână părinte.

În calitate de preot la Parohia „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca, părintele a înțeles că este de datoria lui să redea strălucirea acestei biserici care a înfruntat tăcută lungile veacuri de istorie, rămânând prin verticalitatea ei un semn de izbândă. A descoperit în testamentul părintelui Vasile Roșescu de la începutul veacului trecut, pe care l-a găsit în turnul bisericii, chemarea înaintașilor de a le plini dorința de a vedea mica Biserică de pe Deal un veritabil chivot aurit al ortodoxiei, care strălucește în Cluj. A reușit să ducă la bun sfârșit acest proiect de rectitorire a bisericii în anul 2010, când toată jertfelnicia și ostenelile lui și-a găsit împlinirea în resfințirea lăcașului de cult. A pregătit astfel biserica să ducă la fel de demn și în viitor stindardul Ortodoxiei ardelene, pe care l-a înălțat la poalele Feleacului acum mai bine de 220 de ani.

Părintele nu a rămas în afara ritmurilor istoriei, pe care le-a simțit și le-a înțeles ca semne și chemări ale lui Dumnezeu de a da mai multă viață și putere misiunii unui slujitor. A cultivat relații cordiale și apropiate cu intelectualii parohiei, păstrând nestinse ecourile unor memorabile comunități culturale care gravitau în jurul Bisericii de pe Deal și a slujitorilor ei, cu decenii în urmă. El însuși s-a dovedit un om care a înțeles că, pentru a da forță și a sluji cu inteligență Biserica, trebuie să îți lărgești orizontul intelectual și de formare. Astfel a ales să urmeze cursurile Facultății de Drept din Cluj, unde și-a luat licența, înfruntând prin acest gest unic de curaj „obsedantul deceniu” opt al veacului trecut. Prin această realizare, cu care puțini din generația dânsului s-ar putea mândri, părintele Ioan Jeler a demonstrat că un preot își poate câștiga, prin muncă și seriozitate, respectul profesorilor și al colegilor și că poate să reducă distanța artificial creată dintre slujitorii Bisericii și intelectuali.

Nu s-a temut și nici nu s-a cruțat pe sine în tumultul sângeros al Revoluției române – când pentru mulți aceste semne însemnau pierderea unei atmosfere liniștite și a unor privilegii –, așa încât este o mândrie să îl putem vedea și recunoaște pe părintele Ioan Jeler în mijlocul acestor evenimente care anunțau nașterea unei lumi noi. Rămâne unul din puținii slujitori ai Bisericii care a fost alături de revoluționarii clujeni, care asemenea arhiepiscopului Parisului Denys Auguste Affre (1793-1848), a înțeles că Evanghelia păcii se cere uneori predicată printre gloanțe și pe baricadele celor care își cer cu disperare libertatea.

Ca preot cu funcții în administrația Bisericii, ca protopop al Clujului, timp de 3 decenii, ca președinte al Consistoriului eparhial sau ca deputat în Adunarea Național Bisericească, părintele Ioan Jeler a dat dovadă de mult echilibru și de o reală colegialitate, fiind în permanență deschis spre dialog. A reușit ca prin stilul de lucru, prin respectul pe care l-a arătat preoților pe care i-a îndrumat sau celor cu care a slujit mai bine de 55 de ani să fie el însuși respectat și iubit. A reușit să cultive între preoții protopopiatului istoric al Clujului o atmosferă de destinsă coridalitate și colegialitate, a știut să clădească o pace dreaptă între ei, dar și să rezolve cu mult tact toate neînțelegerile sau situațiile delicate care au apărut. A fost și a rămas un părinte respectat de toate generațiile de preoți, având peste toate acestea o autoritate neștirbită. Acest fapt a fost dovedit prin realegerea lui exemplară, în anul 1997, ca protopop al Clujului, cu o majoritate covârșitoare de voturi.

S-a achitat de slujirea de protopop al Clujului în contextul delicat al anilor 90, marcat de multe tensiuni și incertitudini, a traversat cu calm toate frământările și a răspuns senin tutror exceselor revoluționare ale preoților. Prin energia și tactul său a contribuit la deschiderea unei noi pagini de istorie spirituală în Metropola Transilvaniei, prin înființarea de noi parohii și prin dinamizarea misiunii, ca răspuns la noile provocări ale timpului.

Toate aceste proiecte asupra cărora și-a pus amprenta și în care a lăsat o sămânță a păcii și a comuniunii, au rodit în anii care au urmat, așa încât atmosfera calmă de astăzi, pe care o întâlnim și în protopopiatul pe care l-a condus și în municipiul Cluj, i se datorează și Sfinției sale.

Toate acestea ne îndreptățesc să afirmăm că Părintele Protopop Ioan Jeler și-a dat măsura valorii sale, atât în slujirea Bisericii, cât și a oamenilor și a reușit să treacă cu fruntea sus prin viață, lăsând în urmă pilde și exemple de urmat pentru preoții care vor veni.

La mulți ani!

Pr. Bogdan IVANOV

Articole din aceeasi categorie