Un model de tinerețe sufletească: Pr. prof. univ. dr. Ioan M. BOTA, prelat papal și general de brigadă

Aniversarea centenarului vieții pr. prof. univ. dr. Ioan M. BOTA, prelat papal și general de brigadă, cel mai în vârstă dintre preoții Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, aduce bucurie în inimi și oferă societății contemporane un model de vitalitate și tinerețe sufletească.

Părintele Bota, la cei 100 de ani împliniți în această lună, răspunde cu zâmbet vioi, tuturor celor ce-l felicită: „Să mă ajungeți și să mă întreceți în sănătate!”. Și, cu o scânteie de vioiciune în privire, vorbește, învață, convins și cu dorință nestăvilită de a împărtăși, cum a făcut mereu de la catedră și amvon, despre luminile trecutului, istoric fiind, și despre măreția lui Dumnezeu, ca preot și apostol al cuvântului divin. Privindu-l, ascultându-l, nu poți să nu te gândești la nemurire, acea nemurire a luminii și tinereții lui Dumnezeu în om.

Ioan M. BOTA s-a născut la 16  ianuarie 1920, în com. Rona de Jos, jud. Maramureș. Școala primară a urmat-o în satul natal. În 1942 a obținut diploma de învățător la Școala Normală din București. Fiind absolvent al Școlii Militare de Ofițeri de Infanterie de la Câmpulung-Muscel, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a comandat un pluton de mitraliere. Între 24 august 1944 – 21 iulie 1945 a fost internat într-un lagăr de concentrare din URSS. Reîntors în patrie, se încadrează ca locotenent major la Regimentul Pitești. Pentru a nu fi implicat în politica comunistă „contrară convingerilor sale creștine”, a demisionat din Armată.

Răspunzând chemării Domnului, se înscrie cu mare greutate – fiind deja sub vizorul Securității – la Academia Teologică Română Unită din Blaj, unde a obținut licența în Teologie, în 1948. Pentru credința sa, a fost arestat la 22 iulie 1948. A urmat o detenție dură, la Satu Mare, fiind eliberat la 25 noiembrie 1949.

După eliberare lucrează ca zilier la Atelierele „16 Februarie” din Cluj și reușește să-și continue studiile începute în paralel cu cele teologice, la Facultatea de Filosofie a Universității din Cluj, pe care o absolvă în 1952. Fiind în permanență urmărit de Securitate, este profesor de limba română și rusă în satul Cara, com. Cojocna, pentru patru ani și apoi în com. Florești. În paralel, urmează Facultatea de Filosofie București, apoi, alți cinci ani, cursuri de limba română și la Universitatea din Cluj. Mai apoi a urmat cursuri postuniversitare și a promovat examenul de doctorat în istorie la Universitatea din București, în anul 1977.

Continuând pregătirea teologică în clandestinitate, este hirotonit diacon la data de 14 septembrie 1988, iar, la 8 noiembrie 1988 este hirotonit preot de către PS Alexandru Todea, viitorul cardinal, la locuința sa din Reghin. Și-a început activitatea preoțească în clandestinitate. După ieșirea Bisericii Române Unite din ilegalitate a fost încadrat în corpul profesoral al Institutelor Teologice Greco-Catolice din Oradea și Cluj-Napoca, îndeplinind totodată și funcția de administrator parohial în diferite parohii din Eparhia de Cluj-Gherla.

În anul 2003, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la întemeierea Eparhiei de Gherla și apoi de Cluj-Gherla, a primit titlul de Prelat Papal din partea Sfântului Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea, iar apoi, în 2015, Episcopul de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu i-a înmânat Diploma și Crucea „Sfântul Iosif”, pentru contribuția deosebită adusă învățământului teologic și pentru misiunea pastorală desfășurată.

Ca veteran de război, Pr. Ioan M. Bota a primit gradul de general de brigadă. Pentru meritele sale, este posesor și a numeroase distincții civile. Între acestea, din partea Guvernului României a primit Ordinul Muncii clasa a III-a și Ordinul „Meritul Cultural”, clasa a V-a; Societatea Națională de Cruce Roșie din România i-a înmânat „Medalia Crucea Roșie – Evidențiat – de Aur”, Instituția Prefectului Județului Cluj i-a decernat „Diploma de Onoare” „în semn de înaltă și aleasă prețuire pentru curajul și spiritul de sacrificiu în apărarea pământului strămoșesc, pentru exemplul de virtute civică” la Ziua Veteranilor de Război, 25 aprilie 2019; este cetățean de onoare al com. Rona de Jos, jud. Maramureș și al com. Florești, jud. Cluj; Guvernul României i-a decernat, „Pentru fapte viteje de arme pe front”, „Virtutea Militară de Război” cl. a II-a și „Veteran de Război” 1944.

A publicat 35 de cărți din domenii precum teologie, educație, istorie, în mod particular istoria Bisericii (Începuturile culturii scrise în limba română; Istoria  Bisericii universale și a Bisericii românești de la origini până în zilele noastre; Istoria Românilor, din cele mai vechi timpuri până astăzi. Adevăruri nespuse până acum, Patrologia etc.); este autor a peste 700 de articole, studii științifice, schițe monografice, colaborator la numeroase publicații, coautor a mai multor lucrări colective.

La frumoasa vârstă de 100 de ani, Pr. prof. dr. Ioan M. BOTA, tânăr sufletește și animat de neîmbătrânita dorință de a lucra în via Domnului, rămâne perseverent în vestirea Cuvântului divin, dedicându-și întreaga viață slujirii lui Hristos și Bisericii Sale Catolice.

V.S.

Articole din aceeasi categorie