UMOR

Balzac îi trimisese unui editor romanul Gobsek. Editorul încântat de roman se arăta dispus să-l publice imediat. El gândi că autorul ar merita cel puţin 3.000 de franci. Când află adresa autorului, într-un cartier mizerabil, primul gând al editorului a fost să-i ofere 2.000 de franci. Se duse personal la Balzac şi, văzând casa cum arăta pe dinafară, se gândi că şi 1000 de franci ar fi de-ajuns pentru un sărman romancier. Când Balzac îi deschise uşa şi editorul văzu în ce mizerie trăia autorul romanului, fără a se mai gândi îi întinse 300 de franci şi îi spuse:

– Domnule Balzac, cred că eşti mulţumit cu aceşti trei sute de franci ca drept de autor pentru romanul dumitale.

Şi Balzac, atunci, în cea mai cumplită mizerie, era nespus de încântat.

***

Un pirat fu adus în faţa lui Alexandru Macedon, supranumit Cuceritorul, spre a fi judecat pentru fărădelegile lui.

– De ce eşti pirat? îl întrebă ilustrul macedonean.

– Fiindcă n-am decât o singură corabie.

– Şi dacă ai avea mai multe corăbii, n-ai mai fi pirat? întrebă Alexandru Macedon mirat.

– Fireşte că nu! Cu o flotă îmtreagă aş fi un… cuceritor!

Ioan INDOLEAN

Articole din aceeasi categorie