UBB: 13 programe de masterat didactic, acreditate

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca are 13 programe de masterat didactic acreditate de autoritățile naționale, în prima jumătate a lunii august.

„În spiritul multiculturalismului care definește UBB, programele de studii de master didactic vor fi predate în limbile română, maghiară și germană și se adresează absolvenților de licență care doresc să se orienteze spre o carieră didactică, dar și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Aceștia se pot înscrie la masterul didactic din domeniul specializării de licență, dar pot opta și pentru o a doua specializare (în cadrul acestui master didactic) din cadrul aceluiași domeniu fundamental, prin obținerea a 90 de credite la nivel de licență” – informează UBB.

Conform sursei citate, structura programelor vizează creșterea calității predării și adaptarea acesteia la condițiile actuale, formarea unor competențe legate de mediile virtuale de învățare, management strategic și managementul clasei, identificarea nevoilor elevilor, cercetarea educațională, educația nonformală, incluzivă, interculturală și orientată spre diversitate și comunitate, psihologia educației, comunicare eficientă și managementul emoțiilor.

 Admiterea pentru cele 50 de locuri existente la UBB va putea fi organizată după aprobarea Hotărârii de Guvern în acest sens.

M. T.

Articole din aceeasi categorie